Tips redaksjonen
07.12.2008

Norsk-ukrainsk handelskammer etablert

Onsdag 20. november ble det aller første Norsk-Ukrainsk Handelskammer formelt etablert under et møte hos Telenor på Fornebu. Handelskammerets hovedmål er å fremme økt handels- og næringssamarbeid mellom Ukraina og Norge.
I nærvær av den ukrainske ambassadøren i Norge, Olexander Tsvietkov og den norske ambassadøren i Ukraina, Olav Berstad, ble vedtekter og målsetting med Norsk-Ukrainske Handelskammeret undertegnet i en seremoni på Telenors hovedkontor på Fornebu.

Kammerets første valgte formann er Thor A. Halvorsen, Telenor.

Vedtektene i det nyetablerte handelskammeret understreker at målsettingen er å arbeide for økt næringssamarbeid mellom Ukraina og Norge.

På kommersiell basis skal handelskammeret blant annet tilby tjenester som rådgivning og informasjon om den økonomiske situasjonen i Norge og Ukraina, gjennomføre arrangementer og konferanser og kartlegge salgs-, innkjøps- og investeringsmuligheter i Norge og Ukraina.

Medlemmer kan være private og offentlige bedrifter, privatpersoner samt organisasjoner i begge land som er interessert i et samarbeid mellom næringslivet i Norge og Ukraina.


Vikingtradisjoner
 
Ukrainas ambassadør i Norge, Olexander Tsvietkov, sier i en kommentar at han er glad for å kunne overvære etableringen av handelskammeret.

– Ukraina og Norge har lange og gode samarbeidstradisjoner som går helt tilbake til vikingtiden.

Det er derfor, med full statlig støtte og beskyttelse av utenlandske investeringer, at Ukraina nå ønsker at Norge skal fortsette å være en spydspiss i vårt felles næringsmessige og teknologiske entreprenørskap.


Telenor blant de største
 
Olav Berstad, Norges ambassadør i Ukraina, understreker også betydningen av etableringen av handelskammeret.

– Dette er klare bevis på at det er vilje fra begge sider til å forsterke det allerede vel etablerte næringssamarbeidet mellom Norge og Ukraina.

Telenors nærvær som en av Ukrainas største utenlandske investorer gjennom sitt eierskap i Ukrainas ledende mobiloperatør Kyivstar kan stå som eksempel for andre som vil inn i Ukraina, et land som har utviklet seg kraftig gjennom de siste årene, både økonomisk og politisk, temporære vanskeligheter til tross.

Ukraina fremstår som lovende, ikke bare innenfor kommunikasjons-området, men også innenfor høyteknologi, skipsbygging, olje- og gassproduksjon så vel som i utnyttelse av høyt utdannet arbeidskraft, sier Berstad.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1