Tips redaksjonen
07.12.2008

Ny multigassalarm fra Power Controls

Power Controls AS lanserer nå den norskproduserte Multi gassalarmen, NX-5.

NX-5 Villa er et personlig sikkerhetssystem som er spesialdesignet for boliger, leiligheter, fritidsboliger og større fritidsbåter, der en oppholder seg med familie og venner, både i dagliglivet og på fritiden.

Til nå har gassdetektor for propan, butan, CO, CO2, bensindamp, branngasser osv. vært forholdsvis dyre systemer forbeholdt det industrielle markedet.

Nå blir gassalarmen tilgjengelig for en pris som tilsvarer en standard innbruddsalarm.

I tillegg har gassalarmen tilkobling for trådløs bevegelsesdetektor, styring av utendørslys, tilkobling for GSM-sender med og uten GPS, elektriske stengeventiler for gass osv.

For å utvide sikkerheten ytterligere kan NX-5 utstyres med en rekke tilleggsfunksjoner og utstyr, for eksempel ekstra inn-/utvendige alarmsirener, gassdetektorer, utvendig bevegelsedetektorer, utvendig flomlys, SOS-knapp, elektrisk stengeventil for gass/drivstoff, dør-, vindu- og luke- sensorer og innvendige innbruddsdetektorer.

NX-5 kan også utstyres med enhet for kontroll av trådløse detektorer.

Trådløse detektorer for vindu, dører, luker, og innvendig bevegelse kan tilknyttes denne. Trådløs SOS-knapp kan også benyttes.

Hovedgasser som detekteres, er propan/ butan, metan (naturgass), hydrogen, karbonmonoksyd (CO), ammoniakk, karbondioksyd (CO2), eter, etanol, isobutan, aceton, toluen, hexan og benzen.


NX-5 vil være tilgjenglig hos de fleste steder som selger utstyr til bolig, fritidsbolig og båtutstyr samt i selskapets egen nettbutikk www.powershop.no.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1