Tips redaksjonen
07.12.2008

Risørbedrift med verdens første tankestyrte rullestol

Falck Igel har i samarbeid med det amerikanske firmaet Cyberkinetics, Brown Univeristy og Massachusetts General Hospital utviklet verdens første tankestyrte rullestol. Begivenheten ble sendt på CBS "60 minutes", søndag 2. november i USA.
Cyberkinetics har utviklet BrainGate som implanteres i hjernens motoriske senter, og Falck Igel har utviklet Rolltalk som inneholder programvare og maskinvare som muliggjør tankestyrt kommunikasjon og rullestolkjøring.

Programmet i "60 minutes" viser Cathy Hutchinson bruke Rolltalk til både å spille musikk, surfe på Internett og vise rullestolkjøring.

I tillegg har hun brukt systemet til å kommunisere, styre TV og stereoanlegg, betjene lysbrytere med mer – bare med tankens kraft.

– Da Cathy beveget rullestolen for første gang, skjønte vi at vi var med på en verdensbegivenhet, sier Øystein Johnsen utviklingsleder i Falck Igel.

Samarbeidet med Cathy er en enorm inspirasjon til videre utvikling og viser tydelig hvilken betydning dette har for hennes livskvalitet og mulighet for selvstendighet og deltakelse i samfunnet.

– Det er mange i hennes situasjon som vil kunne ha nytte av denne teknologien, fortsetter Johnsen, men poengterer at dette er del av et forskningsprosjekt, og at teknologien ikke vil være tilgjengelig før om noen år.

Dette vil kunne få enorm betydning for mennesker med sterk fysisk funksjonsnedsettelse, som av ulike årsaker ikke kan bevege seg eller kommunisere, men der hjernen fortsatt fungerer, avslutter han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1