Tips redaksjonen
07.12.2008

Brand-EX søker distributør i Norge

Det østerrikske selskapet Brand-EX, som har 22 års erfaring innenfor forebyggende brannvern, søker distributør i Norge for selvstendig distribusjon av sitt automatiske brannslokkingssystem.
De siste årene har firmaet utviklet automatiske brannslokkingssystemer for mobilt bruk.

Det automatiske brannslokkingssystemet er utviklet for å forhindre brann i kjøretøyets motorområde, der 90 % av all brann oppstår.

Hvis det oppstår en brann i motoren, aktiverer en varmedetektor systemet, og spesielle dyser sprayer slokkingsmiddel gjennom hele motorområdet.

Dette slokker brannen før den har sjanse til å spre seg.

Det automatiske slokkingsanlegget er egnet for biler, trucker, busser, skip, båter, landbruksmaskiner, byggemaskiner osv.

Det kan installeres i etterkant og finnes i mange varianter og størrelser og med valgfritt brannslokkingsmiddel.

SBF 128 godkjennelse ble tildelt i januar 2008.

Interesserte bes ta kontakt med Brand-EX Feuerschutz GmbH, Wiener Neustädter Strasse 86 a, A-7202 Bad Sauerbrunn, tlf.: +43 2625 323 30, telefaks: +43 2625 323 30 4, e-post: support@brand-ex.at, webside: http://www.brand-ex.at

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1