Tips redaksjonen
07.11.2008

Elsikkerhet i fokus

DSB, EBL, El og It-forbundet, NELFO og NEK setter elsikkerhet på programmet under Eliaden 2008
– I fellesskap kommer vi til å ha et omfattende program innenfor elsikkerhet i videste forstand, sier Bjørn Sørensen i NELFO.

Det kommer til å lages et bransjetorg der mye av aktivitetene er rettet mot elsikkerhet og hvordan bransjen totalt sett kan øke elsikkerheten.

– DSB, Ebl, El og It-forbundet, NELFO og NEK kommer i fellesskap til å arrangere et elsikkerhetsseminar, sier Sørensen.

Foreløpig er vi på planleggingsstadiet både når det gjelder seminar og innhold på bransjetorget.

Vi kan imidlertid røpe såpass at både revidert fke, erfaringer med NEK 400:2006, Maskindirektiv og EN 60204-1 samt personsikkerhet og konseptet "5 sikre" er med. Dette er aktuelle områder for seminaret.

Vi har et veldig godt og konstruktivt samarbeid i bransjen, som igjen vil føre til at de besøkende vil finne mye aktuell og faglig interessant informasjon om elsikkerhet på Eliaden 2008, sier Sørensen.

– På Eliaden 2006 hadde vi kjempeoppslutning og veldig mange positive tilbakemeldinger på seminaret vi gjennomførte.

Dette skal vi følge opp og gjøre vel så interessant og nyttig denne gang. Vi gleder oss til Eliaden 2008.

Alt ligger til rette for at dette blir den viktigste møteplassen for bransjen i 2008 – også når det gjelder elsikkerhet, avslutter Sørensen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1