Tips redaksjonen
07.11.2008

Leserinnlegg:Universitetet i Nord-Norge

Ikke uventet foreslår Stjernø-utvalget at høyere utdanning i Nord-Norge organiserer seg under en felles paraply, Universitetet i Nord-Norge (UiNN).

Tiden er moden for at hele den høyere utdanningen i nord starter en god prosess slik de har gjort det i Tromsø og i Sverige, der sterke krefter ønsker å redusere antall universiteter fra 14 til 5 store universiteter.

Sverige har dobbelt så mange innbyggere som Norge så hvorfor skulle ikke vi i Norge kunne følge Stjernø-rapportens anbefalinger om 8 store universiteter i det fremtidige Norge?

Dette betyr ikke at høgskolene i nord skal legges inn under det nåværende Universitet i Tromsø (UiT), men at høgskolene og nåværende fakulteter ved UiT blir selvstendige fakulteter under paraplyen UiNN.

Nåværende høgskoler blir fakulteter

UiNN vil bestå av mange fakulteter som igjen består av de gamle høgskolene og fakultetene ved nåværende UiT.

Hvert fakultet tilbyr en bred praktisk tre-årig bachelorutdanning.

Noen av fakultetene skal også kunne tilby en to-årig teoretisk (spesialisert) masterutdanning.

I det fremtidige UiNN må vi alle små og mellomstore både ta og gi som like kvinner og menn.

Grunnforskningen bør legges til nåværende UiT, mens det meste av spesialiseringen legges til de andre fakultetene i landsdelen.

Fakultetene må få en selvstendig faglig ledelse som har ansvaret for sitt spesielle fagområde, og som samtidig bør fungere som et lokalt fyrtårn og være med på å synliggjøre de mulighetene som finnes i lokalsamfunnet og regionen.

Fakultetene bør også få tildelt andre sentrale samfunnsroller for utvikling og fremming av næringslivet i lokalsamfunnet.

Fakultetene må være sterkt orientert mot produksjon (studiepoeng og forskningsresultater) og begrense forvaltningsressursene til et minimum.

Organiseringsformen må være det beste fra en aktiv og desentralisert organiseringsstruktur.

Høgskolen i Narvik bør bli et teknologisk fakultet med undervisnings- og FoU-ansvar og med studietilbud også i Alta, Tromsø og Bodø.

Høgskolen tilbyr i dag studier både i Alta og i Bodø.

Det vil bli lettere å rekruttere dyktige lærere/forskere og studenter til UiNN enn å rekruttere til en eller annen liten bortgjemt høgskole på et eller annet nes, fjordbukt eller holme i nord.

Skjult agenda

Dersom vi ikke klarer å samarbeide, men lar oss styre etter splitt- og herskeprinsippet, er jeg redd for at de store utenfor landsdelen vil overta mer og mer av de store ressursene vi har i nord.

Vi har kompetanse og ressurser i nord til å klare oss selv, men kanskje mangler vi evnen til samarbeid.

Det siste er viktig, dersom våre gode og edle krefter går i alle retninger, blir det ikke fremdrift.

Er ukunnskap og/eller redsel for å miste makt og posisjoner en skjult agenda for dem som ikke liker Stjernø-rapporten?

Rapporten er tross alt utarbeidet av en meget dyktig ekspertgruppe.

Kanskje er det noen som fortsatt ikke skjønner barnelærdommen i matematikk: 2>1.

Se også http://snubba.hin.no/UiNN/UiNN.pdf

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1