Tips redaksjonen
07.11.2008

Svensk topp på Gasskonferansen 2008

Göran Persson topper listen over foredragsholdere på Gasskonferansen i Bergen i april 2008.
Den tidligere svenske statsministeren vil presentere sin langsiktige løsning på jordens energiutfordringer de neste 50 årene.

Den 15. Gasskonferansen i Bergen arrangeres i Grieghallen 29. og 30. april 2008.

Konferansen er etter hvert etablert som den ledende konferansen for bruk av gass i Norge.

Programkomiteen sluttfører nå et kvalitetsprogram som denne gangen også omfatter biogass.

Det er blitt en tradisjon at Gasskonferansen åpnes av en statsråd. Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen blitt bedt om å åpne konferansen.

Foreløpig har følgende foredragsholdere bekreftet sin deltakelse: spesialrådgiver Hogne Hongset, Industri Energi, konserndirektør for teknologi og prosjekter Margareth Øvrum,
StatoilHydro, Gøran Persson, tidligere statsminister i Sverige, styreleder Per Kragseth, Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen, rådgiver Henrik Lystad, Avfall Norge,
konserndirektør Ny Energi Siri Hatlen,
Statkraft AS, konsernsjef Håkon Hoelsæter, Statnett SF, direktør Thor Otto Lohne, Gassco og professor Frank Aarebrot.

Gasskonferansen i Bergen har de siste fire år hatt et foredrag om den langsiktige løsningen på de globale energiproblemene.

Foredragsholderne er blitt bedt om å fortelle hva som er den realistiske løsningen for jordens energiutfordringer 50 år frem i tiden.

Arrangørene regner med at Bergens nye ordfører Gunnar Bakke vil åpne konferansen og ønske velkommen til den tradisjonelle mottakelsen i Håkonshallen om kvelden på åpningsdagen.

I tillegg vil hele Norges krimforfatter og Varg Veums "far", Gunnar Staalesen, fortelle om Bergen og Håkonshallen.

Gassmottakelsen blir i år holdt i Galleri Nygaten.

De fire parallelle sesjonene på andre dagen av konferansen vil dreie seg om temaene biogass, LNG og energi.

Fakta om Gasskonferansen

Gasskonferansen i Bergen er en stiftelse som har som formål å arbeide for informasjon og kunnskap om bruk av naturgass i Norge.

Den første konferansen ble holdt i september 1994. Det er etter hvert utviklet følgende mål for konferansen:

· Konferansen er det årlige møtestedet for mennesker som ønsker å utnytte gassressursene i Norge på fastlandet.

På konferansen skal det årlig gjøres opp status for bruk av gass på land samtidig som det skal orienteres om nye muligheter.

·
Konferansen er spesielt tilpasset administrative og tekniske beslutningstakere på flere nivåer innenfor industri, næringsliv og offentlig forvaltning, og passer for alle som vil skaffe seg både strategiske og praktiske kunnskaper om bruk av naturgass i Norge.

I oktober 1999 ble Possibility AS knyttet til konferansen som teknisk arrangør.

Antall deltakere har økt jevnt til 300, som er foreløpig rekord.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1