Tips redaksjonen
07.11.2008

Gasnor starter bygging av naturgassterminal på Greåker

Våren 2008 vil Gasnor starte byggingen av en større mottaksterminal for naturgass på Greåker i Sarpsborg kommune.
Naturgassen skal forsyne industrien på Østlandet og Sverige.

Gasnor og Enova har inngått avtale om tjenesteforpliktelse for distribusjon av naturgass i Sarpsborg.

Det innebærer at Gasnor har forpliktet seg til å ferdigstille LNG-terminal, mens Enova bidrar til byggingen med 24 millioner kroner.

Første byggetrinn vil bestå av fem LNG-tanker á 700 m3.

Kostnadsrammen på dette byggetrinnet er i underkant av 100 millioner kroner.

Gasnor vil i løpet av noen år utvide med inntil ytterligere ti tanker i samme størrelse.

Den totale lagerkapasiteten vil da være ca. 10 000 m3 LNG. Anlegget vil da kunne forsyne industri på Østlandet og vestre Sverige.

Den renere naturgassen vil kunne erstatte dagens forurensende oljeprodukter innenfor industri- og transportsektoren.

Konvertering fra dagens oljeprodukter til naturgass vil gi vesentlig reduksjon av CO2, NOx og partikler, noe som vil redusere både globale og lokale miljøbelastninger.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1