Tips redaksjonen
07.11.2008

Nye innsamlingsregler for røykvarslere

Miljøverndepartementet har vedtatt endringer i avfallsforskriften for å sikre at røykvarslere samles inn for forsvarlig sluttbehandling.
Mange røykvarslere inneholder en radioaktiv kilde.

Derfor er det viktig at kasserte røykvarslere samles inn og behandles riktig for å hindre strålefare. Det er RENAS som har foreslått den endringen som nå er vedtatt.

Røykvarslere har så langt inngått som en del av ee-regelverkets produktgruppe 10 "Overvåknings- og kontrollinstrumenter".

Behandlingskostnadene knyttet til røykvarslere er høye, særlig for ioniske røykvarslere som inneholder en liten radioaktiv kilde.

Returselskapenes innsamlingsforpliktelse knytter seg til de ulike produktgruppene i forskriften og ikke til det enkelte produkt.

Returselskap har som følge av dette kunnet la være å samle inn røykvarslere, men likevel oppnådd innsamlingsforpliktelsene sine gjennom å samle inn de andre produktene i samme produktgruppe.

For å sikre innsamling og forsvarlig håndtering av røykvarslerne er røykvarslere nå skilt ut i en egen undergruppe.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1