Tips redaksjonen
07.11.2008

Forbud mot flammehemmer

Myndighetene innfører forbud mot det flammehemmende middelet deka-BDE. Stoffet brukes blant annet i kabler og tekstiler.
Det er kjent at mange bromerte flammehemmere har alvorlige helse- og miljøskadelige egenskaper.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har nå fastsatt forbud mot den bromerte flammehemmeren deka-BDE i produkter i Norge.

Forbudet omfatter deka-BDE i nye varer som tekstiler, møbelstopping og kabler.

I tillegg har vi allerede forbud mot deka-BDE i elektriske og elektroniske produkter, noe som innebærer at Norge nå får et omfattende forbud mot dette stoffet.

– Vi finner i dag deka-BDE i både mennesker og i miljøet.

Studier tyder på at stoffet kan skade hjernens utvikling og brytes ned til andre, farligere stoffer.

Siden flere av de største produsentene av elektriske og elektroniske produkter har sluttet å bruke deka-BDE, er det åpenbart at det finnes alternativer til stoffet, sier miljø- og utviklingsministeren.

Forbudet omfatter deka-BDE i nye varer for eksempel tekstiler, møbelstopping og kabler.

Forbudet gjelder fra 1. april 2008. Transportområdet er unntatt fra forbudet.

Konsekvensvurderingen viste at et forbud på dette området ville få for store konsekvenser.

Norge har siden 1. juli 2006 hatt forbud mot deka-BDE i elektriske og elektroniske produkter. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1