Tips redaksjonen
07.11.2008

Nanoteknologi – på godt og vondt

Nanoteknologi er blant de forskningsområdene i verden som vokser raskest, og anses som avgjørende for fremtidig verdiskapning.
I høst holdt Teknologirådet en åpen høring rundt utfordringene knyttet til nanomaterialene på markedet.

Vet man nok om hvilke skadelige effekter slike produkter kan gi?

Norske sportsbutikker tilbyr i dag nanoprodukter som tennisracketer, skismøring, sykler, ski, impregnering og sportsklær.

Også norske produsenter leverer noen av disse.

Blant aktuelle materialer finner vi nanorør som er svært sterke og lette og som blant annet brukes til å forsterke/armere plastkompositter i sportsutstyr, for eksempel karbon-racketer og sykkelrammer.

Stoffer basert på nanoteknologi, brukes også til å impregnere klær, slik at de avviser fuktighet og flekker.

Blant annet Norrøna benytter slik teknologi.

Det produseres også kjøleskap der innsiden er belagt med nanopartikler av sølv, og noen hudpleieprodukter inneholder i dag "nanosomer".

Nanoteknologi anses som avgjørende for fremtidig verdiskapning og er blant de forskningsområdene i verden som vokser raskest.

Enkelte fagmiljøer snakker om en ny industriell revolusjon.

– Det er liten tvil om at nanoteknologi gir store muligheter innenfor både nye materialer, energi, elektronikk og medisin.

Men vi vet foreløpig svært lite om hvilke effekter slike produkter vil gi.

For å høste fordelene ved nanoteknologi kreves det at samfunnet også håndterer den usikkerheten teknologien bringer med seg, sier sekretariatsleder Tore Tennøe i Teknologirådet.

Tenkelige miljø- og helseskader
Det er ikke nytt at samfunnet må håndtere stoffer som kan ha en skadelig effekt.

Nanoteknologi kan imidlertid gi ekstra utfordringer; nye stoffer kan ha nye og ukjente effekter.

Samtidig kan tempoet i utvikling av nye stoffer øke, og stoffer kan tas i bruk på stadig nye måter.
Pr. i dag har man lite kunnskap om hva som skjer når slike stoffer havner i kroppen eller naturen, men det er mistanke om at enkelte stoffer kan føre til skade.

Dette er særlig aktuelt for nanomaterialer som kan avgi frie partikler.

– Nanoteknologier kan tenkes å føre til miljø- og helseskade, advarer Tennøe. Enkelte produkter vil kunne avgi nanopartikler.

Slike partikler vil kunne trekkes dypt inn i lungene eller trenge gjennom huden og andre barrierer i kroppen eller i naturen.

Økt evne til å reagere med andre stoffer kan medføre skade på kroppsvev.

Tennøe understreker at det ikke er noen grunn til panikk.

– En hel rekke anvendelser vil være ufarlige. Men vi må lære å utnytte teknologien uten å skape utilbørlig skade.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1