Tips redaksjonen
09.10.2008

Setter støybekjemping i system med X-Noise

Med et egenutviklet modulsystem og et avansert beregningssystem for støydemping bruker Slåttland Mekaniske Industrier sine erfaringer fra støydemping i offshoreindustrien for å lage et enkelt konsept også for øvrig industri.
X-Noise heter systemet, som i disse dager er klart for lansering. Gjennom sine drøyt 20 års virke har Slåttland Mekaniske Industrier AS i Rakkestad i Østfold fått et solid fotfeste som leverandør til offshorebransjen. Der har støy alltid vært en faktor som tas med i beregningen. Det er således godt over ti år siden støydemping første gang inngikk som en naturlig del av prosjekter Slåttland leverte. – Da bygget vi støyskjermingen på plass i hvert enkelt tilfelle, minnes daglig leder Sigurd Slåttland og legger til at det ble mye jobb med dette etter at selve de mekaniske grunnkomponentene var ferdig installert. På denne måten begynte firmaet sakte men sikkert å bygge kompetanse på området. Man innså raskt at å isolere bort støy i seg selv ikke er noe hokus pokus, men at det ligger langt større utfordringer i å gjøre det på en rasjonell måte og ikke minst i å kunne beregne effekten av mulige tiltak slik at man faktisk kan forutse hvor mye man kan dempe i hvert enkelt tilfelle. For kundene i offshoreindustrien var det fra første stund meget viktig å følge HMS-kravene for støynivå. Dessuten innebærer leveransene til offshore visse tekniske utfordringer som man ikke alltid behøver å tenke på i land. Modulsystem – Blant annet er transporten et nåløye. Mye må flys ut med helikoptre, og plassen ute på installasjonene er begrenset. Ergo begynte vi for flere år siden å tenke i retning av et modulsystem som kunne leveres flatpakket, og der monteringen er enkel og kan utføres av kunden selv, forklarer prosjektingeniør Arnt-Inge Steffensen. – Enkel montering betyr også enkel demontering, noe som også er viktig for denne bransjens høye krav til service og ettersyn på alle komponenter, legger han til. I løpet av de siste fire–fem årene har bedriften arbeidet med å komme frem til et modulsystem som ivaretar kravene over. Man har lagt mye penger i å komme frem til systemløsninger som ivaretar kravene som allerede er nevnt, og som er fleksibelt nok til å kunne tilpasses svært forskjellige støykilder – både av eget og fremmed fabrikat. I tett samarbeid med Sintef og etter aktiv dialog med kunder underveis har man i dag kommet frem til et komplett modulsystem som nå for alvor skal inn på markedet. X-Noise er navnet. – Og patentene er på plass? – Det er begrenset hva man kan få tatt patenter på i denne forbindelse. Men vi har beskyttet selve rammeverket for X-Noise, det som er basisen i selve ”byggekloss-systemet”, og så satser vi på å få en god utgangsposisjon på markedet fordi vi rett og slett er først med et slikt modulbasert system, sier Sigurd Slåttland. Databeregningsprogram Så langt har vi snakket om hardwaren i systemet. Noe av grunnen til Slåttlands store optimisme er det svært avanserte databeregningsprogrammet som også inngår i X-Noise-systemet. Også dette er egenutviklet i tett samarbeid med Sintef og må langt på vei sies å være et ”nybrottsarbeid” når det gjelder beregning av støydemping i industrien. For om X-Noise er modulbasert og enkelt i bruk, er det samtidig skreddersydd for hver enkelt applikasjon. Forutsetningene når det gjelder plass, gjennomføringer, utseende og ikke minst støy, varierer så mye fra tilfelle til tilfelle at noe annet ikke ville vært mulig, påpeker Steffensen. – Alle som kjenner til dette med lyd, vet at det er et veldig spesielt fagfelt, der ting ikke nødvendigvis fordobles eller halveres slik man kanskje ville trodd. Men takket være samarbeidet med Sintef har vi klart å lage et beregningssystem som med ganske stor nøyaktighet klarer å beregne hvor mye vi klarer å dempe av støy med X-Noise. Systemet er så nøyaktig at det tar hensyn til hva vi ønsker å montere inn av lufting, kabel- og rørgjennomføringer i modulplatene, og også i forhold til hvilket isolasjonsmedium vi vil bruke i dem, forklarer Steffensen. Viktig del i totalproduksjonen Så langt er det han selv som står for beregningen av prosjektene, og dermed planleggingen av utførelsen basert på kundenes innrapporterte fysiske mål samt den oppgitte støyspesifikasjonen på det som skal dempes. På sikt er det meningen at X-Noise skal bli en meget viktig del av Slåttland Mekaniske Industriers totale produksjon, og satsingen på å bygge kompetanse fortsetter med uforminsket styrke samtidig med at X-Noise nå for alvor slippes løs på markedet. Mens det til nå stort sett har vært snakk om å bruke X-Noise-systemet i forbindelse med demping av egne prosjekter, åpner man nå også døren mot resten av verden, der det synes som om markedsmulighetene for systemet er nærmest uendelige. Også på land – Det er mye som står og bråker bortover, ja. Ikke minst på land, der HMS-kravene strengt tatt er de samme som i offshore og har vært det en stund, sier Slåttland. – Hva er grunnen til at kravene etterleves dårligere på land? – Det er nok ikke først og fremst på grunn av vond vilje. Men offshoreindustrien er en ”ung” bransje som fra starten av har hatt manges øyne på seg, og dermed har man kanskje hatt større respekt for kravene her. Dermed har det vært veldig synlig at støydemping faktisk også er rasjonelt; vi har vært med på å dempe støykilder som har hatt så høye verdier at maksimal arbeidstid i nærheten av dem har vært helt nede på en halvtime per døgn. Når vi så har fått dempet det slik at lovlig arbeidstid har økt til seks-syv timer, gir jo det en ganske stor rasjonaliseringsgevinst i antall arbeidere, påpeker Slåttland. Nå tror han tiden er kommet til at de HMS-ansvarlige også ellers i industrien begynner å ta dette på alvor. Mange vil nok kunne få seg en og annen overraskelse når de begynner å lese spesifikasjonene for de støykildene de har levd med en stund, tror Slåttland. – Ingen liker vel å innrømme at det man leverer, støyer mer enn kravene tillater. Og når det da ikke har vært noen tradisjon for at kundene tenker på å spørre, blir det heller ikke til at man opplyser om det annet enn i dokumentasjonen som følger med, sier han. Men trøsten må være at Rakkestad-bedriften som første tilbyder nå har et system for å få bukt med uønsket lyd i industrien, der skreddersydde moduler kan monteres enkelt av kunden selv. Og ikke minst viktig, der innsatsen allerede på forhånd kan beregnes slik at man ikke som tidligere må prøve seg frem med isolasjonsmatter og decibelmåler.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1