Tips redaksjonen
09.10.2008

Nå starter radonsesongen

450 000 nordmenn bor i en bolig med for høye radonverdier, ifølge Statens strålevern. Den kalde årstiden er den beste til å finne ut av om du er en av dem.
– Fra midten av oktober til midten av april er innemiljøet mye mer stabilt enn på sommeren, fordi vi lufter mindre. I tillegg øker undertrykket i denne perioden på grunn av den såkalte skorsteinseffekten, sier Rene Depuis i sikkerhetsselskapet Trygg og Sikker AS. Oppvarmet inneluft, kald uteluft og lukkede vinduer sørger for at undertrykket i boligen er større vinterstid. Det bidrar til økt innstrømming av radon fra grunnen. Vet ikke Verdens helseorganisasjon (WHO) slår fast at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft etter røyking. Berggrunnens sammensetning gjør Norge til et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radon i inneluften. 175 000 norske boliger har radonkonsentrasjon i inneluft som overstiger tiltaksnivået på 200 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3). Bare 8000 av disse er identifisert, ifølge Statens strålevern. – Vi tilbringer kanskje så mye som 90 prosent av våre liv innendørs. Radongassen er farge-, lukt- og smaksløs, men det er både enkelt og billig å finne ut om den er der i store eller små mengder, sier Depuis.  Sporfilm regnes som en sikker og enkel måte å måle på og koster som regel noen få hundrelapper. Måletiden bør være minst to måneder for at resultatene skal bli sikre nok. Trygg og Sikker har også en mer avansert målevariant, et digitalt måleinstrument som viser radonnivået direkte på et display. Markedet for dette instrumentet er større boligsammenslutninger eller andre som ønsker å måle på forskjellige steder. – Både interessen og bekymringen for radon er stor. Hittil i år har vi solgt rundt tusen sporfilmbokser, og det er før sesongen starter for alvor, sier Depuis. Stor pågang At vi bor i et disponert land, merkes også hos Statens strålevern. – Vi får flere telefoner om radon fra vanlige folk hver eneste dag. Radonfaren opptar nordmenn. Folk lurer særlig på hvilke tiltak de kan sette i gang, sier seksjonssjef Anne Liv Rudjord. Fagmyndigheten har ikke ressurser til å gå detaljert inn i hvert tilfelle, men gir generelle råd. For radonnivåer mellom 200 og 400 Bq/m3 kan det være enklere tiltak som løser problemet. – Det kan være at rørgjennomføringene bør gjøres tettere. Eller at hull, sprekker og åpninger i betongulvet tettes samt støpeskjøtene i overgangen mellom gulv og vegg, sier Rudjord. Sikkerhetseksperten i Trygg og Sikker legger vekt på effekten av såkalt balansert ventilasjon. – Balansert ventilasjon skaper et overtrykk og kan være en løsning for mange boliger. Dersom reduksjon av romtemperaturen om vinteren ikke er et stort problem for beboerne, kan montering av ekstra lufteventiler i veggene også hjelpe til å forbedre utluftingen, sier Rene Depuis. Dersom radonnivået i bygningen overstiger 400 Bq/m3, anbefales gjerne huseiere å oppsøke faglig bistand for å sette i gang de riktige utbedringene. Sjekk ditt boområde her Nivåforskjellene for radonstråling er store, både regionalt og lokalt. Selv innenfor samme byggefelt kan det variere. Den siste samlete oversikten over nivået rundt om i landet, ble gjort av Statens strålevern og er fra 2001. Her kan du finne resultatene fra din kommune: http://www.nrpa.no/index.asp?strurl=//applications/system/publish/view/showObject.asp?infoobjectid=1000546
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1