Tips redaksjonen
09.10.2008

Ny administrerende direktør i Alstom Norway

Arne Ellestad er ansatt som administrerende direktør i energi- og miljøteknologiselskapet Alstom Norway. Han skal lede selskapet med fremtidens løsninger for et renere miljø.
– Min ambisjon er at det blir vi som utvikler de beste teknologiene for å løse de enorme miljøutfordringene vi står overfor i dag, sier Ellestad. Han har selv vært med på å utvikle en av teknologiene som i dag benyttes til å rense røkgass fra olje- og kullfurte kraftverk for svoveldioksyd (SO2) – en gass som fører til sur nedbør. – Sur nedbør var en av de store miljøutfordringene i 1970- og 80-årene. Med rensing er ikke dette lenger et problem. Et rent miljø har avgjørende betydning for både økonomisk og sosial utvikling, og Alstom har lang erfaring med renseteknologier som bidrar til dette, sier Ellestad. Størst på månen Alstom har initiert et ambisiøst program for å utvikle teknologier for CO2-fangst. Dette arbeidet er godt i gang, og selskapet har avtaler med mange oljeselskaper og kraftleverandører verden over for å bygge demonstrasjonsanlegg. Alstom Norway deltar aktivt i dette utviklingsarbeidet og designer nå et demonstrasjonsanlegg for månelandingsprosjektet for oppstart i 2011. – Vi i Norge har jobbet med renseteknologi for andre typer forurensning over hele verden i snart 40 år, og for oss er det viktig å utvikle den teknologien som tar for seg kommersialiseringen i stor skala, som vi gjorde med vår SO2-renseteknologi og med renseanlegg for aluminiumsindustrien. Alstom har som målsetting å bli størst på månen, sier Ellestad. – Selskapet har nylig vunnet store kontrakter i Chile, India og Abu Dhabi. Dette viser at Alstom Norway har teknologi i verdenstoppen, og at vi også er konkurransedyktige internasjonalt, sier Ellestad.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1