Tips redaksjonen
04.09.2008

Rikke Lind kårer ”Ship of the Year 2008” i Hamburg

– Det er sterk konkurranse om tittelen til “Ship of the Year 2008”, og årets kandidater er nå klare, forteller Asle Strønen, redaktør i det maritime fagbladet Skipsrevyen til NTB.
– Juryen vil gjøre sitt valg i løpet av sommeren, og vinneren offentliggjøres på SMM i september. Statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet vil forestå overrekkelsen av prisene. I løpet av 2008 leveres en rekke sofistikerte fartøyer fra norske verft, og et av disse vil bli hedret med prisen ”Ship of the Year”. Asle Strønen forteller at det er graden av innovasjon og verdiskaping i prosjektet som avgjør hvilket som blir den endelige vinneren. Slik ordremassen er ved norske skipsverft, seiler selvsagt offshoretonnasje høyt opp på rankinglisten, men også ferge- og fiskesektoren er representert. – Det er imidlertid innenfor offshoresegmentet at den største produktutviklingen skjer, poengterer Strønen. Han fungerer som sekretær for ”Ship of the Year”-juryen, som ellers består av Rolf Sæther, tidligere adm. dir. i Norges Rederiforbund og adm. dir. Birger Skår i Norske Skipsverft Salgs- og Markedsorganisasjon. I tråd med tidsånden vektlegges selvsagt også skipskonseptets miljøfokus når juryen treffer sin beslutning. – I dag er heldigvis hele det maritime miljøet genuint opptatt av å fremme miljøvennlige løsninger, understreker Birger Skår og Rolf Sæther. Tidligere vinnere er moderne skipsdesign fra Aker Yards og Ulstein Group. Prisen har høy internasjonal anerkjennelse og er en bekreftelse på den verdensledende teknologiutviklingen og kompetansen som norsk maritim virksomhet besitter. I fjor var det daværende statsråd i Nærings- og handelsdepartementet, Dag Terje Andersen, som foresto den høytidelige prisoverrekkelsen på Nor-Shipping i Oslo.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1