Tips redaksjonen
04.09.2008

Wärtsilä med første ordre på nytt produkt for NOX-reduksjon

Wärtsilä har mottatt en ordre fra Edda Accommodation, som er en del av Østensjø-gruppen, på seks Wärtsilä NOX-reduksjonsenheter til deres nye bolig- og serviceskip.
Skipet er bygd i Spania og vil bli levert i første kvartal 2010. Ordren er en milepæl for Wärtsilä, da det er den første ordren på de nye NOX-reduksjonsenhetene til konsernet. Enhetene vil bli installert på de seks Wärtsilä26 generatorsettene som ble bestilt i slutten av 2006. Oppfyller IMO-krav NOX-reduksjonsenhetene er omformere som gjennom en selektiv, katalytisk reduksjon (SCR) oppfyller de strenge kravene i IMO Tier III-standarden med hensyn til NOX-reduksjon. Enhetene er i stand til å redusere NOX-utslippene til et nivå på 1,5 g / kWh. IMO Tier III er forventet å tre i kraft i 2016. Den nye SCR produktserien tilfredsstiller behovene til alle firetaktsmotorene i Wärtsilä portefølje og kan brukes både i nybygg og ved ombygginger. SCR kontrollsystemet er integrert med Wärtsiläs motorkontrollsystem, og enhetene blir levert med et ferdig prefabrikkert hjelpesystem. Standard utvalg av SCR-moduler Wärtsilä har bygd opp en lang erfaring i feltet gjennom å kjøre SCR på sine egne motorer både i kraftverk og fartøy siden tidlig på 1990-tallet. Basert på denne erfaringen har Wärtsilä utviklet et standard utvalg av SCR-moduler under produktnavnet Nitrogen Oxides Reducers (NOR) i nært samarbeid med en stor katalysatorprodusent. Målet har vært å kombinere effektivitet med hensiktsmessige investerings- og driftskostnader. NOR-brukere vil også dra nytte av det verdensomspennende nettverket til Wärtsilä. Oppdrag over hele verden Edda Accommodation leverer overnattingstjenester til offshore, olje- og gassindustrien. Med en lengde på 130 meter og bredde på 27 meter, vil det nye skipet ha overnattingsplasser til 600 personer når skipet ligger offshore. Hvis skipet ligger til land, kan derimot kapasiteten økes til 1000 personer. Bolig- og servicefartøyet vil være egnet for oppdrag over hele verden. Det kan bli brukt i Mexico-golfen, Vest-Afrika og Sør-Øst Asia, men også i områder med mer utsatte værforhold som Nordsjøen, Canada og det nordlige Stillehavet. Fartøyet er også velegnet for transport av personell til og fra offshoreinstallasjoner. For fremdrift, manøvrering og dynamisk posisjonering, vil fartøyet ha syv thruster-enheter drevet av Wärtsilä generatorsett, som også vil forsyne hotelldelen av fartøyet. Overføring av personell til og fra fartøyet mens skipet ligger offshore, vil skje over en teleskopisk gangvei. Denne gangveien vil kunne kobles opp mot offshoreinstallasjoner slik at personell kan passere til og fra boligenheten på en sikker måte.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1