Tips redaksjonen
04.09.2008

AUDO ID/RFID med egen hall på CeBIT 2009

Ferietid er reisetid. Men hvordan garanterer flyselskapene at din innsjekkede bagasje faktisk er kommet med på riktig fly?
Hybride trackingsystemer – eller såkalt AutoID/RFID-teknologi, er løsningen. Den garanterer berøringsfri identifikasjon av produkter, containere eller andre gjenstander – og som i ovennevnte tilfelle kan hjelpe flyselskapene med å unngå høye erstatningskrav. Men dette er bare ett eksempel på hvordan RFID kan anvendes. Alle som er interessert i å få oversikt over forskjellige bruksområder, kan besøke neste CeBIT-messe som arrangeres 3.–9. mars 2009 i Hannover. Hele hall 7 vil fokusere på denne nøkkelteknologien og ha brukerorienterte presentasjoner. Samarbeidspartner blir det tyske forbundet for AutoID-industri, AIM-Deutschland, mens fagtidsskriftet RFID im Blick koordinerer selve Auto ID/RFID-forumet. 2000 kvadratmeter av utstillingsarealet forbeholdes Solutions Park, der det settes søkelys på “best practice”-eksempler fra industrien. I tillegg til luftfart, transport, logistikk, detalj- og grossisthandel samt produksjon vil CeBIT også ta for seg forbruksvarer og helsesektoren. Nye temaer inkluderer fremtidens Internett, asset management, product lifecycles og vern mot kopiering. – AutoID/RFID Solutions Park vil medvirke til at CeBIT blir en ledende plattform for nye ID-teknologier, bekrefter Markus Weinländer i det Nürnberg-baserte Siemens Automation & Drive. Midt inne i AutoID/RFID Solutions Park ligger et område der det kommer til å bli holdt mer enn 50 presentasjoner og paneldiskusjoner rundt temaet. – CeBIT blir en viktig plattform for praktiske RFID-presentasjoner og vil gi nye ideer til internasjonale diskusjoner om fremtidig anvendelse av RFID-løsninger, sier Michael Prüser, som er markedsansvarlig for CeBIT hos messearrangøren, Deutsche Messe.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1