Tips redaksjonen
04.09.2008

Bygg- og anleggsbransjen lærer ledelse

- BI med skreddersydd master
Fra høsten kan bygg- og anleggsbransjen få videreutdanning i ledelse ved Handelshøyskolen BI. Skolen tilbyr et nytt, skreddersydd Master of Management-program, ”Strategisk ledelse i bygg- og anleggsnæringen”. – I Norge er vi alene om å ha en slik master med fokus på strategisk ledelse for næringen som helhet, sier fagansvarlig Lena Bygballe ved BI. Bygballe forklarer at masterprogrammet blant annet opprettes etter ønske fra bransjen. – I byggeprosjekter er det en rekke aktører fra ulike bransjer involvert. Det er derfor viktig å fokusere på samarbeid og hvordan man sammen kan oppnå verdiskapning, både innad og på tvers av prosjekter. – Masterprogrammet har som mål at deltakerne skal få bedre kunnskap i ledelse, organisering og relasjonsbygging. Slik supplerer vi det mer tradisjonelle utdanningtilbudet for denne næringen, sier hun videre. Konkurransefortrinn i dårlige tider Ifølge Bygballe er programmet spesielt aktuelt nå når høykonjunkturen flater ut og bransjen er preget av færre oppdrag. – Ved å satse på kompetanseheving står man sterkere rustet til å håndtere utfordringene dette medfører. Det blir lettere å skille seg ut. Samtidig blir det lettere å møte neste høykonjunktur ved å posisjonere seg sterkere på kvalitet. Dermed får man flere spennende oppdrag som kan utføres på en effektiv måte, sier hun. Programmet går over ett år, starter 21. oktober og tilbys ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Målgruppen er ledere og potensielle ledere fra de forskjellige bransjene i næringen. Sentralt står ulike ledelsesutfordringer og fremtidens muligheter for verdiskapning. I tillegg til temaer som strategisk ledelse, internasjonalisering og økonomistyring fokuserer programmet på betydningen av nye konsepter innenfor bygg og anlegg.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1