Tips redaksjonen
04.09.2008

Kreative fag øker mest

Mens de fleste studieretninger har fallende søkemasser, opplever kreative fag en økende popularitet.
Det er en trend som har pågått en tid. I år er det grafisk som er den store vinneren hos Norges Kreative Fagskole, veldig tett etterfulgt av journalistikk. Norges Kreative Fagskole har hatt en formidabel økning på 20 % søkere til sine utdanninger i 2008. Det er først og fremst private skoler som tilbyr utdanninger innenfor kreative yrker, og pågangen etter en studieplass innenfor kreative fag er stor. – Den kreative næringen er en vekstnæring som gir mange spennende og gode jobbmuligheter, sier Erik Brandt, direktør ved Norges kreative Fagskole. – Det handler for mange om å realisere seg selv – De kreative fagene skal ikke undervurderes. Trender internasjonalt viser at den kreative næringen står for en voksende andel av samfunnsaktivitetene eller rett og slett av brutto nasjonalproduktet. Markedet for kreative yrker vokser også i Norge, sier Paul Chaffey administrerende direktør i Abelia. En utfordring for fagskolene derimot er manglende fleksibilitet. De får bare lov å tilby en utdanning over to år – hvilket er en utfordring for mange av de kreative studentene som ønsker videreutdanning. – Det er viktig at fagskoleutdanningen ikke blir en blindvei i utdanningssystemet, men at det er mulig å bygge videre på denne utdanningen til en bachelorgrad på et senere tidspunkt, sier Paul Chaffey. Kreative fag må settes inn i en total ramme med tverrfaglig integrering og markedsforståelse. Hva betyr den kreative næringen for Norge? Det er ikke lenge siden den kreative næringen ikke fikk særlig oppmerksomhet som næring, men ble sett på som kulturbærer. I dag ser vi at det økonomiske vekstpotensialet er stort. I 2004 ga Østlandsforskning ut rapporten ”Kartlegging av kulturnæringene i Norge”. Denne rapporten viser at i 2002 var det 76 000 sysselsatte i private kulturnæringer i Norge. Det utgjør 3,4 prosent av den totale sysselsettingen her i landet. I 2001 utgjorde den kreative næringens bruttonasjonalprodukt 33,6 milliarder kroner, ca 3,5 prosent av det totale BNP. Kreativ næring utgjør en stadig økende andel av brutto nasjonalprodukt i land og regioner der det generelle kostnadsnivået gjør at man ikke lenger kan konkurrere om de tradisjonelle industriarbeidsplassene. Rapporten fra Østlandsforskning er den eneste i sitt slag innenfor denne type næring. Fagskoler som har en klar profil på kreative utdanninger: · Norges Kreative fagskole · Noroff · Idéfagskolen
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1