Tips redaksjonen
04.09.2008

Offentlig sektor til BI

Videreutdanning er populært i offentlig sektor. Én tredel av Master of Management-studentene ved Handelshøyskolen BI har offentlige jobber.
– Ansatte i offentlig sektor har et stort behov for kompetanseutvikling, sier Morten Fjeldstad, ansvarlig for programmene rettet mot offentlig sektor ved BI. Statistikken kommer fra BIs siste studentundersøkelse for etter- og videreutdanning, der rundt 1700 deltok. På bachelornivå er tallet enda høyere, hele 43 %. Bransjene som er mest representert totalt sett, er administrasjon, kontor og personal, helse og sosial og IT. – Norsk offentlig sektor blir av mange kritisert for å være for lite effektiv og resultatfokusert. Dette er de siste årene blitt bekreftet gjennom flere undersøkelser. Men vi merker nå en gryende erkjennelse også hos arbeidsgiverne av at det er stort behov for kompetanseheving. Vi har dessuten et stramt arbeidsmarked, der arbeidsgivere tilbyr etter- og videreutdanning for å holde på de gode hodene, sier Fjeldstad. Bedre på egne premisser – Vi har forsket mye på offentlig sektor og har derfor respekt for sektorens annerledeshet. Målet er ikke å gjøre den mest mulig næringslivsrettet, men bedre på sine egne premisser. Vi kan bidra med å se ting utenfra. Som Handelshøyskole har vi gode faglige forutsetninger for å forstå hva som skal til når det gjelder strategi, ledelse og organisasjon og økonomistyring, sier Fjeldstad. Talentprogram i Forsvarsbygg Forsvarsbygg er blant bedriftene som har sendt medarbeidere på videreutdanning ved BI. 17 medarbeidere med stort potensial har nettopp avsluttet et spesialtilpasset program. – Vi utviklet et talentprogram i samarbeid med BI. Det at vi kunne få et skreddersydd innhold, gjorde at vi valgte nettopp dette tilbudet, sier Steinar Lie, eiendoms- og strategidirektør i Forsvarsbygg. – I tillegg til nødvendig teori om økonomiske beregninger, innovasjon, markedsføring og salg lagde deltakerne forretningsplaner som skal kunne brukes i praksis hos Forsvarsbygg. Denne kombinasjonen har gitt dem svært ”hands-on”- kompetanse, sier Lie. Ønsker mer kompetanse I BIs undersøkelse svarer respondentene at behov for økt kompetanse i jobben er den viktigste grunnen til at de har begynt å studere, etterfulgt av bedre karrieremuligheter. Samtidig viser statistikk fra BI at over halvparten av studentene blir hos den samme arbeidsgiveren som før de begynte å studere. Informasjon fra Statistisk Sentralbyrå viser at offentlig sektor er i sterk vekst, og at andelen offentlige sysselsatte i dag er på rundt 30 %.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1