Tips redaksjonen
04.09.2008

Alstom Norge gjør Kina renere

To kullkraftverk i OL-byen Qingdao renses med norsk teknologi fra Alstom. Svovelutslipp fra kullkraft utgjør en stor miljøtrussel i Kina.
Alstom skal nå levere enda flere anlegg som vil bidra til å bedre luften over Kina. Alstom Norge har levert svovelrenseanlegg til to av Qingdaos største kullkraftverk slik at utøverne kunne puste inn ren luft under lekene. – Til sammen har vi renset mer enn 270 000 tonn svovel (SO2) siden de to renseanleggene i Qingdao ble satt i drift i 2006, sier Lars Anda, salgs- og prosjektleder i Alstom Norge. Han forteller at den norskutviklede teknologien renser 90 prosent av svovelutslippene fra kullforbrenning i henhold til myndighetenes krav i Kina, men at teknologien kan rense over 99 prosent ved behov. Norsk teknologi – Svoveldioksid er svært skadelig for miljøet og utgjør fortsatt en stor helserisiko for innbyggerne i mange kinesiske byer. Svovelutslipp fører til sur nedbør og store miljøødeleggelser og kan selv i moderate mengder føre til pustevansker for blant annet astmatikere, sier Anda. Det er enormt mange kullkraftverk i Kina, og det bygges nye fortløpende. Både nye og eksisterende kraftverk trenger renseanlegg. På grunn av høye svovelutslipp fra kraftproduksjon, måtte myndighetene blant annet stenge flere kullkraftverk i nærheten av Beijing i forbindelse med OL for å få ned luftforurensningen. – Vi er stolte av at norsk teknologi gjør kinesiske kullkraftverk mer miljøvennlige og satser på å levere enda flere renseanlegg enn de 29 vi har levert til nå, sier Anda. Rensemetoden er utviklet av den norske delen av det verdensomspennende franske teknologikonsernet Alstom. – Vi har renset 11 400 MW i Kina, noe som tilsvarer over 40 prosent av Norges totale installerte effekt i vannkraft, avslutter Anda.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1