Tips redaksjonen
04.09.2008

Nordmenn tror på gjenvinning

En undersøkelse fra Norstat, som ble gjennomført i sommer, viser at 9 av 10 tror at gjenvinning er riktig og viktig, og da særlig i forhold til papp og papir
Selv om gjenvinning reduserer CO2-utslippene i Norge med hele 7 prosent, er under halvparten av befolkningen klar over at gjenvinning er viktig for å redusere CO2-utslippene. – Undersøkelsen viser at 86 prosent av befolkningen mener at kildesortering og gjenvinning er viktig, men bare 44 prosent tror at dette bidrar til å redusere CO2 -utslippene, forteller Runa Opdal Kerr, direktør for strategi og samfunnskontakt i Veolia Miljø. – Faktum er at med riktig gjenvinning kan vi redusere utslippene med 5,1 millioner tonn CO2 hvert eneste år. Avfall som ny ressurs Ressurser som tidligere ble sett på som avfall, er i dag verdifulle råvarer i ny produksjon eller bidrar til produksjon av energi. Dagens gjenvinning er anslått til å gi en klimagassbesparelse på 3,9 millioner tonn CO2. Gjennom ytterligere satsing er det mulig å spare klimagassutslipp tilsvarende 5,1 millioner tonn CO2. I 2009 innføres et EU-direktiv som forbyr deponering av våtorganisk avfall. Det gir oss sjansen til ytterligere CO2-reduksjon. – Klimaregnskapet til Veolia Miljø viser at konsernet bidrar med en reduksjon av CO2-utslipp på 560 000 tonn årlig gjennom gjenvinning og kildesortering. – Vi har som mål å bidra med en reduksjon på 1 million tonn innen 2014, fortsetter Opdal Kerr. Misfornøyde i tigerstaden – fornøyde nordlendinger Et overveldende flertall av de spurte svarer at de kildesorterer. Hele 86 % av befolkningen svarer ja på dette spørsmålet. Likevel mener 7 av 10 at systemet ikke er godt nok tilrettelagt for optimal kildesortering. Det gjelder særlig de som bor i Oslo, der 48 % mener at det er lite eller ingen tilrettelegging for kildesortering, mot bare 13 % i Nord-Norge. Til sammenligning mener 65 % av nordlendingene at forholdene er svært godt eller godt tilrettelagt for kildesortering. Befolkningen har liten tiltro til graden av gjenvinning. Bare 3 % tror at 80–100 % av avfallet som blir kildesortert, blir gjenvunnet. Over 8 av 10 tror under 60 % blir gjenvunnet. Folk har større tro på gjenvinning av papp og papir enn på gjenvinning av annet avfall. – Vi er glade for at så mange nordmenn ønsker å gjenvinne, avslutter Opdal Kerr. – Likevel viser den lave tiltroen til gjenvinningsgrad at vi har en informasjonsjobb å gjøre. Ved riktig kildesortering kan vi oppnå en gjenvinningsgrad på langt over 90 %. Han oppfordrer alle norske kommuner til å legge forholdene til rette for økt kildesortering. – Det er dette det norske folk ønsker, sammen kan vi gjøre en innsats både for miljøet og for klimaet, sier han.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1