Tips redaksjonen
04.09.2008

Tidlig diagnose av leverkreft

En sør-koreansk forskergruppe har nylig oppdaget en måte å diagnostisere leverkreft på, som kan redde mange liv.
Denne metoden er basert på et protein som er oppdaget av en forsker ved Universitetet i Tromsø. Leverkreft har en lav overlevelsesrate fordi det i dag er umulig å diagnostisere sykdommen på et tidlig stadium. I tillegg er sykdommen i tidlig stadium vanskelig å skille fra andre, mer godartede leversykdommer. Til og med ved obduksjoner har det vært vanskelig å påvise levercellekreft. Nylig har sør-koreanske forskere funnet frem til en metode som etter hvert vil kunne føre til at man kan klare å stille leverkreftdiagnosen på et tidlig tidspunkt. Metoden baserer seg på et protein som patologiprofessor Ari Rinne ved Universitetet i Tromsø oppdaget i sine år som doktorgradsstudent i Oulu på 1970-tallet. Proteinet, som heter cystatin B (tidligere lymfatisk inhibtor eller NCPI), fant Rinne opprinnelig i lymfatisk vev hos rotter og mennesker. På 1990-tallet lyktes Rinne i samarbeid med tyske forskere å lage såkalte monoklondale cystatin B-antistoffer. Disse antistoffene selges av det sveitsiske firmaet Alexis og ble brukt i koreanernes forskning. Koreanerne påviste at man ved hjelp av cystatin B lettere kunne skille leverkreft fra andre leversykdommer. Cystatin B-nivåene var nemlig mye høyere hos pasienter med leverkreft enn hos de pasientene som hadde en annen kronisk leversykdom. Om andre forskningsgrupper kan reprodusere de oppnådde resultatene til koreanerne, kan cystatin B bli et ledd i tidlig diagnostikk av leverkreft. Koreanske forskere med Mi-Jin Lee i spissen publiserte artikkelen ”Identification of cystatin B as potenstal serum marker in hepatocellular carcinoma” i tidsskriftet Cancer Research.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1