Tips redaksjonen
13.08.2008

Satser tungt på maskinering

Etter en investering på rundt 16 millioner kroner vil Bismo Maskinering være i gang i slutten av februar neste år. Etableringen vil også gi Bismo Industrier nye arbeidsplasser.
Av Elias Sperstad Industrien i Skjåk driver stadig knoppskyting. Den nyeste knoppen er Bismo Maskinering som er eid av Bismo Industrieiendom AS og systembedrift til veletablerte Bismo Industrier AS. Det er Rikkart Karlsson som står bak bedriftene. – Med etableringen av Bismo Maskinering vil vi stå sterkere som totalleverandør spesielt innenfor offshore. Vi får minst ett ben til å stå på, forteller Karlsson. Stort Marked Karlsson har gått svanger med tanken om å etablere en egen maskinvirksomhet over lengre tid. Nå setter han tankene ut i livet. Han vet at markedet for dreiing, fresing og boring i stor skala er stort. Markedet i Norge og Norden er stort ifølge den svenske industrieieren som har slått rot i Skjåk. – Vi har stor kompetanse på blant annet sveising. Når vi kan ta både maskinerings- og sveiseoppdrag på en og samme plass, er det en stor fordel. Og vil ligger logistikkmessig gunstig til. Det er ikke langt til Møre-kysten. Godt fjorår Bismo Maskinering vil i starten ha tre til fem arbeidsplasser. Men med vinn-vinn-situasjonen ser Karlsson for seg at nyetableringen vil gi Bismo Industrier enda større aktivitet. I dag har bedriften 19 fast ansatte, pluss for tiden seks innleide polske industriarbeidere. – Bismo Industrier hadde i fjor et bra år med et årsresultat på 820 000 kroner. Vi synes det er riktig å komme et skritt videre og skape ny aktivitet, sier Karlsson. Bismo Industrieiendom hadde også et bra fjorår med et resultat på 870 000 kroner. 15–16 millioner For å kunne etablere Bismo Maskinering er det nødvendig med egne lokaler. Det ble en tid arbeidet med å leie lokaler i bygget til Skjåkmøbler, men det strandet. – Det blir nå til at vi setter opp en ny hall like inntil hallen til Bismo Industrier. Totalt kommer investeringene i maskiner, hall, utstyr og etableringskostnader på rundt 15–16 millioner kroner. Det blir fort mye penger av slikt, men vi ønsker ny vekst og flere ben å stå på. Tiden er moden for å gå videre, sier Karlsson, som allerede har satt maskiner i bestilling.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1