Tips redaksjonen
13.08.2008

Utforsker det nordiske råvaregrunnlaget

NordicFoodLab er et prosjekt iverksatt av René Redzepi (kjøkkensjef og partner i restauranten Noma) og gastronomisk iverksetter Claus Meyer.
De har begge et brennende ønske om å sikre en langsiktig utvikling av det nordiske kjøkken gjennom studier av råvarer, foredlingsstrategier og produksjonsteknikker. Prosjektet er støttet med midler fra Nordisk Ministerråd og V&S Distillers. En norsk partner Norsk Sjømatsenter er valgt som eneste samarbeidspartner innenfor sjømat, et viktig satsingsområde for NordicFoodLab. – Dette er en stor anerkjennelse for Norsk Sjømatsenter og det norske fagmiljøet for næringen, sier Odd Jordheim, direktør ved Norsk Sjømatsenter. I Norge har vi spesielt gode forutsetninger for tilgang til førsteklasses sjømat, og ikke minst tilgang til Europas ledende forskningsmiljø innenfor dette feltet, sier han. Norsk Sjømatsenter skal bidra til å utvikle kunnskapen om sjømat i NordicFoodLab og ta i bruk mangfoldet av sjømat fra våre kystområder.   Om NordicFoodLab NordicFoodLab er en privat non-profit institusjon etablert av René Redzepi og Claus Meyer, med henblikk på å utforske potensialet i det nordiske råvaregrunnlaget og løpende offentliggjøre den kunnskapen som genereres og akkumuleres. NordicFoodLab skal finansieres via partnervirksomheter, fond og det offentlige fra alle de nordiske landene. Allerede fra starten er det fremlagt et budsjett som sikrer minimum tre års aktivitet. En del av NordicFoodLabs forretningsgrunnlag er å ta imot kokker og formidle kunnskap til kokkeskoler, universiteter osv. uten kostnader innenfor utvalgte forskningsområder. NordicFoodLab vil ikke tilby kommersielle aktiviteter som workshops, produktutvikling, eksklusive middager osv. Organisasjon NordicFoodLab ledes av et styre, “Executive Committee”, som ser til at målsettingene for NordicFoodLab oppnås. For å sikre fokus, relevans, fremdrift og reell evaluering etableres et ekspertpanel, “Advisory Board”, som har mandat til å foreslå relevante forskningsområder. Claus Meyer er formann for ”Advisory Board” det første året. Deretter vil posisjonen kunne inntas av et annet medlem av ”Advisory Board”. Den daglige ledelse av NordicFoodLab vil bestå av René Redzepi og Torsten Vildgaard (kreativ souschef på Noma), assistert av en matforsker.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1