Tips redaksjonen
13.08.2008

Norsk teknikk prøves på spansk svinekjøtt

Et norsk system som i dag måler vann i klippfisk og fett og farge i laksefileter, er videreutviklet til å måle fett og vann i avskjær av svin.
Teknologien er nylig testet ut på kasser fylt med svinekjøtt i Spania. Ved kjøttforedlingsbedriften Faccsa i Malaga ender alt avskjær fra slakterlinja opp i kasser som selges og distribueres videre. Fettinnholdet er et av de viktigste kvalitetskriteriene og er også prisfastsettende. Både ved Faccsa og i Norge gjøres dette i dag ut fra erfaring og ved jevnlige stikkprøver. Men nå er det snakk om å ta i bruk en teknologi som er utviklet som et delprosjekt i MeatVision. Den norske teknikken er en måleteknikk basert på nær infrarød (NIR) spektroskopi. Denne teknologien måler dypere inn i kjøttet enn andre systemer, og systemet gjør det også mulig å se hvordan fettet er fordelt.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1