Tips redaksjonen
13.08.2008

RFID under NEF-Dagene 2009

Under NEF-Dagene 3.–6. februar 2009 planlegger arrangørene å bygge opp et RFID-område der de besøkende kan bli orientert om hva denne teknologien går ut på og om det arbeidet som pågår.
Et RFID-seminar vil bli satt opp i regi av Den Norske Emballasjeforening i forbindelse med arrangementet. RFID-teknologien gjør at vi får sanntidsinformasjon av et omfang som byr på mange muligheter, men også utfordringer. I dag er teknologien best kjent fra registreringen i våre bomringer. Merking ved hjelp av RFID-teknologi er på vei inn i varehandelen. Den er allerede tatt i bruk i flere land, og først og fremst når det gjelder merking på transport- og distribusjonsemballasje. I Norge er forberedelsene i full gang. Det pågår for tiden et forskningsprosjekt, Smart Vareflyt, som har et svært bredt konsortium med sentrale bedrifter langs hele verdikjeden. SINTEF Logistikk er den sentrale forskningsinstitusjonen.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1