Tips redaksjonen
13.08.2008

Alstom renser luften over Chile

Alstom har nylig vunnet en kontrakt om leveranse av SO2-renseanlegg for kullkraftverk i Chile. Anlegget er det aller første med SO2-rensing i landet. En milepæl, mener Alstom i Norge.
– Chile, Brasil og enkelte land i Mellom-Amerika er markeder i vekst, og vi forventer flere kontrakter i tiden fremover, sier Fredrik Ringnes, i Alstom i Norge. – Vi er stolte av at Alstom ble valgt for å levere full utbygging på det første SO2- renseanlegget i Chile. Alstoms løsninger reduserer SO2-utslipp uten å gjøre irreversible inngrep i naturen. Vi har lang erfaring fra lignende prosjekter over hele verden, sier Ringnes. Svoveldioksid (SO2) er en gass som reagerer med oksygen, og som kan føre til forsuring av atmosfæren. SO2 løses opp i vann, noe Alstom har utnyttet for å utvikle sin unike renseteknologi. Renseteknologien er basert på sjøvann for å absorbere og nøytralisere svoveldioksid og omgjøre sluttproduktet til løst sulfat, et ufarlig stoff som allerede finnes i sjøvann. Prosessen krever ikke tilsetting av kjemikalier, men fjerner opptil 99 prosent av SO2 fra røykgassen. Uten rensing, tas gassene opp i atmosfæren og kommer ned igjen i form av sur nedbør. Satsing på kull – Chile er spesielt spennende da landet med sin lange kyststripe har en unik mulighet til å ta i bruk Alstoms teknologi, som renser SO2 ved hjelp av sjøvann, sier Ringnes. Chile fikk tidligere storparten av sin kraftforsyning via en gassledning fra Argentina. På grunn økende energibehov, både i Argentina og Chile, må Chile sikre landets energiforsyning fra nye kilder. Kullkraftverk kan bygges rask og har høy kapasitet. Det planlegges mellom 5 og 10 nye kullkraftverk i Chile de nærmeste årene. – Sur nedbør var en av de store miljøutfordringene i 1980-årene. Med rensing er dette ikke lenger et problem. Vi ser likevel at det fortsatt bygges SO2-forurensende kullkraftverk. I Kina åpnes for eksempel et kullkraftverk uten rensing hver fjerde dag. I Chile har regjeringen derimot valgt en offensiv politikk og stiller krav til at alle anlegg i fremtiden må ha sox-kontroll, forteller Ringes. Kontrakten er verdt 28 millioner euro over to år. Alstom i Norge samarbeider med andre Alstom-selskaper for å levere anlegget. Arbeidet ferdigstilles vinteren 2010.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1