Tips redaksjonen
13.08.2008

– Utrangert EE-utstyr i retur fra Afrika for første gang i historien

Vestlige bedrifters eksport av utrangert EE-utstyr til fattige land har lenge skapt betydelige miljø- og helseproblemer.
Nå går den norske hjelpeorganisasjonen FAIR i bresjen for en ordning der alt EE-utstyr som eksporteres til slike land, tilbakeføres til avsenderlandet for forsvarlig behandling. – Vi mottok denne uken første returlast med 13 tonn utrangert EE-utstyr fra et av våre prosjekter i Kenya, og vi er meget fornøyde med hvordan tilbakeføringssystemet fungerer, sier leder i FAIR Snorre Østlund. Ukontrollert eksport av EE-avfall og brukt EE-utstyr fra Vesten til fattige land i Afrika og Asia utgjør store miljø- og helseproblemer i mottakerlandene på grunn av manglende avfallsbehandlingssystemer. Det antas at opptil 25 % av det giftige EE-avfallet i Norge ender opp i Afrika og Asia. Eksport av giftig avfall fra rike til fattige land er forbudt ifølge Baselkonvensjonen som er vedtatt av FN. Ordningen Den norske ideelle organisasjonen FAIR begynte å eksportere brukt IKT-utstyr til sine bistandsprosjekter i Afrika for fire år siden. Ved de første forsendelsene til hvert land lot FAIR fraktcontaineren bli stående igjen i skolegården på en av mottakerskolene. PC-ene, som etter hvert sluttet å fungere ved skolene, ble så plassert i containeren mot at skolen fikk en fungerende brukt PC i bytte. Etter tre års gjenbruk var 15 % av utstyret utrangert for annen gang. Den gjennomsnittlige gjenbruksperioden pr. PC er over fire år. Internasjonal oppsikt FAIRs første returcontainer med utrangert IKT-utstyr har nå ankommet Norge fra Kenya og blir nå forsvarlig gjenvunnet av det offisielle returselskapet Eurovironment AS. FAIR er medlem av Eurovironment. –Vi synes det er en meget ansvarlig løsning FAIR har valgt på dette problemet og er glade for å kunne bidra til dette spennende prosjektet, kommenterer adm. dir. Trond Lohre i Eurovironment AS. Det er FAIR selv som har utviklet denne loopen for gjenbruk av EE-utstyr mellom Norge og Afrika. Dette er første gang i historien at utrangert EE-utstyr blir tatt tilbake fra u-land til i-land for sertifisert gjenvinning. Det unike tilbakeføringssystemet til FAIR har fått hederlig omtale av FN, og store organisasjoner i Europa, USA og Canada har kontaktet FAIR for å lære om ordningen. Nå som den første returlasten blir forsvarlig gjenvunnet i Norge, er ringen endelig sluttet og gjennomførbarheten i konseptet er bevist. Første av tre –Vi håper nå at flere vestlige organisasjoner som eksporterer utstyr til fattige land, vil bruke samme modell som FAIR for å oppveie belastningene de påfører, avslutter Snorre Østlund. Containeren som er ankommet, er den første av tre planlagte returlaster til Norge i år, og enda flere er ventet neste år. Det er de 80 norske virksomhetene som er sertifisert gjennom FAIR Recycling samt Norad, som har finansiert FAIR sitt unike tilbakeføringssystem for utrangert EE-utstyr.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1