Tips redaksjonen
09.07.2008

Gamle typer matløk fra norske hager etterlyses

Genressurssenteret ved Norsk institutt for skog og landskap har tidligere fått god respons på etterlysninger etter gamle fruktsorter, rotekte plommer, narcisser og georginer. Nå etterlyser senteret gamle, flerårige løktyper.
– Nå er turen kommet til en kartlegging og innsamling av spiselige løktyper. I 1990-årene ble gamle typer av sjalottløk samlet inn.

Genressurssenteret har allerede en samling av rundt 20 typer fra hele landet, men vi vil gjerne ha flere, sier Åsmund Asdal ved Genressurssenteret.

Nikkeløk og bendelløk
Planteslekten Allium, der de fleste spiselige løktyper hører hjemme, rommer mange velsmakende løkslag.

I Gudbrandsdalen finnes det spiselig pipeløk (Allium fistolosum) på gamle torvtak, og i Finland ble nylig en gammel hvitløksort ”Alexandra” funnet forvillet etter å ha vært dyrket i mer enn 80 år.

Andre spennende arter er nikkeløk, etasjeløk/luftløk, bendelløk, seiersløk og gressløk.

Siden det er potetår i år, nevnes også at det finnes en potetløk, som er en østlig variant av vår sjalottløk, og som har lang tradisjon i Sverige og Finland. – Kanskje noen har gamle potetløk i Norge også, undrer Asdal.
  
Det er generelt økende interesse for flerårige grønnsaker. De er lette å stelle, man kan ofte høste dem om våren når det lite av andre ferske grønnsaker, det er mindre problemer med skadedyr og plantesykdommer og mindre behov for vanning.
Det viktigste er å holde flerårig ugress unna.

Innmelding av løk
Genressurssenteret ønsker nå opplysninger om slike gamle løktyper som har vært i dyrking i minst 50 år, eller løk som har forvillet seg fra gamle hager.

Løk de får tips om, vil bli vurdert og eventuelt samlet inn til en bevaringssamling eller bli tatt vare på i Planteklubben for grønnsaker.
  
Interesserte bes gå inn på hjemmesidene til Genressurssenteret ved Norsk institutt for skog og landskap og bruke det elektroniske meldeskjemaet.

Det går også an å sende e-post til prosjektleder Stephen Barstow. Alle som gir tips vil bli kontaktet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1