Tips redaksjonen
09.07.2008

Ny teknologi forlenger plattformenes levetid

Det første samarbeidsprosjektet mellom StatoilHydro, Mandals AS, Aker Reinertsen AS og Kristian Olimb AS er gjennomført etter planen.
Rehabilitering av et vanninjeksjonsrør fra Heidrun-plattformen og 250 meter ned mot sjøbunnen med den nye Mandals-lineren ble et gjennombrudd for en rimelig og enkel teknologi.

En rekke nødvendige rehabiliteringsoppdrag på eldre norske boreplattformer kan nå gjennomføres til en svært lav kostpris, mener avdelingsingeniør og produktutvikler hos Kristian Olimb AS, Rolf Dalby.
  
Rolf Dalby innrømmer at han er både stolt og lettet på Råde-firmaets vegne etter den vellykkede operasjonen på Heidrun-platformen på Haltenbanken utenfor Trøndelagskysten.

Den nye Mandals-lineren, som er utviklet i samarbeid mellom StatoilHydro, Kristian Olimb AS, Aker Reinertsen AS og Mandals AS holder meget høye trykk, over 300 bar montert i rør, som er en forutsetning for denne typen rehabiliteringsoppdrag.

Produsertvann
Produsertvann er vann som kommer med oljestrømmen og blir separert fra olje og gassfraksjonene på plattformene.

Dette vannet er det et ønske om å reinjisere inn i oljebrønnene av miljøhensyn. Denne trykksettingen gjør det mulig å få ut betydelig mer olje av oljereservoaret enn det som har vært mulig tidligere.

Som en følge av injisering har produksjonen på de gamle plattformene gått utover det som i utgangspunktet var estimert levetid på plattform og feltene.
  
Tidligere har det vært benyttet sjøvann for trykksetting. I framtiden vil det bli benyttet både produsertvann som er sterkt korrosivt og sjøvann.

Carbonstålrør kan benyttes til sjøvann, men ikke til injisering av produsertvann. Produsertvann vil kreve rør av duplex eller rør foret med Mandals-liner.

Korroderte rør
Røret som ble rehabilitert, har vært benyttet for injisering av sjøvann i 13 år. Skulle samme røret vært benyttet til injisering av produsertvann, ville dette røret vært sterkt korrodert etter kort tids drift.

Derfor ble Mandals-lineren ført inn i det 14” store røret i en lengde på 250 meter ned mot sjøbunnen, et såkalt blindshot.
 
– Røret er et vanninjeksjonsrør som presser vann ned i brønnen for å øke trykket, og dermed få opp mest mulig av oljen ut av brønnen.

Det aktuelle trykket er på ca. 200 bar, forteller Rolf Dalby. Lineren ble ført inn i for å hindre korrosjon i det eksisterende stålrøret.

Prosjektering
Aker Reinertsen AS har stått for prosjektering av oppdraget. Selskapet er den ledende leverandøren av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester til olje- og gassvirksomheten i Midt-Norge.

Med sine 1400 ansatte (i Aker Kværner og Reinertsen) og sine over 170 lokale underleverandører har selskapet det største nettverket av teknisk kompetanse, kapasitet og ressurser i landsdelen.
  
Aker Reinertsen betjener i dag StatoilHydros installasjoner i Norskehavet med vedlikehold- og modifikasjonstjenester innenfor alle fag og har omlag 500 årsverk knyttet til dette arbeidet. Dette dekker plattformene Heidrun, Åsgard A og B, Norne og Kristin.
  
Ingeniørene Linda Karlsen (material), Hanne Andersen (rør), Pål Torvbråten (prosess) og Bjørn Olav Johnsen (mekanisk) har vært hovedteamet for oppfølging av dette prosjektet innenfor de berørte fagene.
  
Prosjektering av rørledninger og undervannsrør har vært og er et av Reinertsens viktigste markedsområder.

Firmaet har etter hvert bygd opp en betydelig kompetanse innenfor dette området. Erfaringen omfatter en rekke prosjekter hovedsakelig på norsk sokkel, men også internasjonalt.
   
– Et relativt nytt men antatt økende marked er analyser og vurderinger relatert til drift av rørledninger, og det var her samarbeidet med Mandals og Kristian Olimb AS oppsto, forteller en meget fornøyd Johnsen til Rehab Nytt.

10 dagers jobb 
Etter forberedende arbeider ble hele jobben gjennomført på ti dager. Dagen etter installasjon ble slangen satt i drift, og den fungerte etter intensjonen.
  
– Vi vil foreta en etterkontroll om et års tid, sier Rolf Dalby, som er en av fire ansatte i Kristian Olimb AS som er sertifiserte medarbeidere innenfor offshore.
  
– Det er alltid spennende med nye metoder og nye produkter, og vi er veldig fornøyd med at oppdraget ble utført helt etter planen.

Vi møtte ingen overraskelser takket være et godt produkt fra Mandals AS, profesjonell tilrettelegging av Aker Reinertsen AS, og det samme kan vi si om ledere og ansatte på plattformen, sier Dalby.

Enkelt, rimelig og godt
– StatoilHydro er stadig på jakt etter nye teknologier for å bedre konstruksjonene samtidig som konsernet er åpen for å delta i utvikling og uttesting av nyvinninger.

Korrosjon på trykksatte rør er et betydelig problem, og her har vi funnet fram til en enkel, rimelig og god metode, sier ingeniør Bjørn Olav Johnsen i Aker Reinertsen AS.
  
– Denne lineren er meget interessant, og den nye teknologien som her er tatt i bruk, er i en prosess for å bli godkjent av StatoilHydro.

Hvis lineren holder hva vi tror, vil den bli kvalifisert som en ny teknologi og kan da benyttes på flere StatoilHydro-installasjoner. 

Kostnadsmessig er den nye lineren nærmest et funn for plattformene. Alternativet med full utskifting av rør i duplex ville havnet i en helt annen prisklasse, antyder Johnsen, som legger til at det enkle ofte også er det beste.
  
– Dette er enkelt, og foringen og koblingen er vi trygge på, sier han til Rehab-Nytt.

Tester nye lengder
Kristian Olimb AS vil i løpet av sommeren gå i gang med testing av en liner på 2000 meter, med et snitt på 200 bar.

Hensikten er at slangen skal tåle de mediene som oppdragsgiveren ønsker å føre gjennom slangen.
  
– Vi hindrer videre korrosjon og slitasje på opprinnelige stålrør ved at mediet går i slangen uten kontakt med stålrøret, og vannsjiktet som blir liggende mellom slange og stålrøret, blir oksygenfritt og slutter dermed å tære på stålrøret, forklarer Rolf Dalby.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1