Tips redaksjonen
09.07.2008

Noreq kjøper opp davit-selskap i Bergen

Noreq, produsent og leverandør av maritimt dekksutstyr, kjøper davit-selskapet Crevi Davit i Bergen.
Oppkjøpet styrker Noreq sin satsing på utvikling av maritime utstyrsprodukter, med spesiell vekt på utsettingsarangementet for liv- og redningsbåter.

Sammen med Crevi Davit er Noreq allerede kommet langt i utviklingen av tryggere og mer funksjonelle davit-systemer.

De nye produktene vil sikre selve utsettingsprosessen av livbåter/redningsbåter fra skip og offshorefartøyer og være bedre rustet mot korrosjons- og slitasjeproblemer.
  
– Med tilgang til ingeniørkompetansen fra Crevi Davit vil vi nå utvikle redningsproduktet rustet mot flere av de kjente problemene som oppstår ved lang tid montert på et fartøy, sier Styrk Bekkenes, daglig leder i Noreq.

– Vi har tatt konsekvensen av dagens krav til sikkerhet og gjør nå fundamentale produktendringer.

Det sikrer våre kunder utstyrsleveranser for fremtiden, påpeker Bekkenes, som allerede opplever stor etterspørsel fra norske og internasjonale verft og rederier. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1