Tips redaksjonen
07.07.2008

DLF tar miljøarbeidet på alvor

DLF (Dagligvareleverandørenes forening) blir Grønt Punkt Norges første Bransjepartner
Alle DLFs medlemmer har lenge vært tilsluttet Grønt Punkt Norge og bidratt til å finansiere innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

 – Vi ønsker at våre medlemmer skal være blant de beste i Norge når det gjelder miljøarbeid og samfunnsansvar.

Derfor ønsker vi å samarbeide med Grønt Punkt Norge for å stimulere til økt kildesortering og emballasjeoptimering samt synliggjøre det samfunnsansvaret våre medlemmer utviser, sier administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes forening, Helge Hasselgård.
  
Som Grønt Punkt Partnere forplikter den enkelte bedriften seg til å jobbe aktivt for alle deres leverandører skal være medlem hos Grønt Punkt Norge.

I tillegg må de merke egen emballasje med Grønt Punkt og kildesorteringspiktogram. Til gjengjeld får de anledning til å bruke Grønt Punkt på egne nettsider, i årsrapporten, kundeaviser og lignende.

Grønt Punkt Partnere får også tilgang til en web-basert kildesorteringsguide til bruk på egne nettsider, støtte til kurs i emballasjeoptimering, kurs i kildesortering, redaksjonell støtte med mer.

95 % av merkevareomsetningen
– Dagligvareleverandørene er svært viktige for Grønt Punkt Norge siden de har mye emballasje som ender opp hjemme hos forbrukerne.

Totalt står medlemmene til DLF for 95 % av merkevareomsetningen i norske dagligvarebutikker, kiosker, bensinstasjoner og storhusholdning.

Gjennom å merke emballasjen med Grønt Punkt og kildesorteringspiktogram får leverandører av dagligvarer en god anledning til å vise forbrukerne at de tar samfunnsansvar, sier administrerende direktør i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine.
  
– Det er viktig for oss å understreke at Grønt Punkt Partner-konseptet er et tilbud til samtlige av våre medlemmer, sier Røine.

– Selve Grønt Punkt Partner-konseptet er basert på at de som yter mer, får mer. Vi har stor tro på at dette vil sørge for at enda flere blir med på emballasjedugnaden.

De som ønsker å få vite mer om dette konseptet kan ta direkte kontakt med oss, avslutter Røine.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1