Tips redaksjonen
08.06.2008

Noreq AS etablerer datterselskap i Nederland

Noreq AS, norsk produsent og selger av maritimt utstyr, ekspanderer videre.
Økende produktetterspørsel gjør at selskapet nå etablerer Noreq BV, et datterselskap med kontor- og  lagringsfasiliteter i Nederland.

Dette ruster Noreq for ytterligere forbedring av kapasitet og leveringstid overfor kunder i Europa.
  
– Det er en glede å kunne presentere vår nye avdeling til et marked, som foruten å være opptatt av gode utstyrsprodukter også etterspør tilstedeværelse.

Med Noreq BV og tilhørende produktlager i Nederland vil vi få kortere avstand til en rekke av våre kunder i Europa. Det gir bedre oppfølging for dem som velger Noreq, sier Salgssjef Trond Paulsen i Noreq AS.
  
Noreq BV vil bli base for ytterligere bygging av salgsnettverk i området. Videre vil datterselskapet utvikles som sentral base for servicetjenester og kommer bl.a. til å få treningsfasiliteter for kunder som anskaffer livredningsprodukter.

Noreq BV vil også få viktig funksjon som selskapets lagertilbud for reservedeler knyttet til egne utstyrsprodukter.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1