Tips redaksjonen
08.06.2008

Hjelper båteiere ved kai

Redningsselskapet og Falck samarbeider om å hjelpe båteiere langs kysten. Mens Redningsselskapet trår til ute til havs, yter Falck service ved kai.
Denne arbeidsfordelingen sørger for at Redningsselskapet kan konsentrere seg fullt og helt om båter i havsnød, samtidig som båteiere som har trøbbel når de ligger ved kai, kan få raskere hjelp enn før, sier Wenche Helgøy Nilsen i Falck.
  
Med totalmedlemskap i Redningsselskapets Kystpatrulje får du nå hjelp både til sjøs og i havn, og ordningen omfatter også Sverige og Danmark.
  
Samarbeidet med Falck ble innledet i februar i fjor, og i løpet av fjorårets båtsesong assisterte Falck til sammen vel 150 båter som lå ved kai.
  
– Startvansker og tette drivstoffiltre var det båteierne slet mest med, men våre folk hjalp også til med lensing og diverse småreparasjoner, sier Helgøy Nilsen.
  
Falck forventer større pågang i år, i og med at sommeren i fjor var preget av mye dårlig vær og færre båter på sjøen enn vanlig.

Flere trenger hjelp
Stadig flere båteiere trenger hjelp, også til havs. Redningsselskapet opplyser at antall assistanser til sjøs økte med 33 prosent fra 2005 til 2007.
  
– Økningen er større enn økningen i antall båter på vannet, sier rådgiver Ernst Larsen i Redningsselskapet.
  
Han tror grunnen til at flere båteiere trenger hjelp, er at det ikke er like enkelt som før å vedlikeholde og reparere båten selv.
  
– Tidligere har båtfolket vært selvhjulpne, men nå setter mer avanserte motorer begrensninger. Selv små reparasjoner krever ofte spesialverktøy, og det er kostbart å gjøre feil, sier Larsen.
  
Til havs måtte Redningsselskapet i fjor oftest hjelpe båtfolk som hadde motortrøbbel. Feil drivstoff på tanken var også en gjenganger.

Lavere terskel
Redningsselskapet har 40 redningsskøyter plassert rundt om i landet. Det tar i gjennomsnitt rundt to og en halv time å få båten fram til stedet der det trengs hjelp. Falck har 700 redningsbiler og kan dermed være raskere på pletten.
  
– Solidaritetstanken er sterk til sjøs, båtfolket tenker at det kan være andre som trenger Redningsselskapets hjelp mer enn dem. Derfor er nok terskelen for å ringe Falck lavere, tror Ernst Larsen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1