Tips redaksjonen
08.06.2008

Proxll AS inngår kontrakt med Norgas Carrier

for levering av EX-heatere for varming av gass på skip.
Heaterne skal leveres til en serie på seks gasstankere med opsjon på ytterligere fire som er under bygging i Kina.

Proxll AS har sikret seg leveransen av EX heatere til seks gasstankere som Norgas Carrier har under bygging i Kina.

Løsningen er tatt frem sammen med kunden og den danske konsulentgruppen Carl Bro. 

Kontrakten har opsjon på ytterlige fire heatere. Heaterne skal benyttes til oppvarming av avdampet naturgass fra –160 °C til 20 °C fra tankene i forbindelse med  trykkreduksjon og avbrenning i gassbrenner.
  
Heaterne har en kapasitet på ca. 20 tonn gass per døgn. EX-heaterne produseres i Tyskland for eksport til Kina.
  
Kontrakten, som i første omgang har en ramme på ca. to millioner kroner, starter med leveranser umiddelbart etter sommerferien og resterende enheter i 2009.
  
Norgas Carrier er et selskap i I.M. Skaugen konsernet

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1