Tips redaksjonen
08.06.2008

Sikrere og billigere leteboring med EM-teknologi

Den elektromagnetiske teknologien som i dag brukes til å påvise olje i reservoarer i Nordsjøen, er ufattelig fintfølende, og den gjør det billigere og mer effektivt å utvinne olje og gass.
John h. Løvholt ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) forteller at det faktisk er snakk om nanovolt, dvs. 0,000000001 volt. 

Han illustrerer det med et eksempel: Tenk deg at du plasserer et 1,5 volts batteri på månen, 385 000 kilometer fra jorden.

Hvis du måler spenningen som dette batteriet setter opp over en strekning på 25 cm mellom jorden og månen, har du en nanovolt. –

Denne spenningen, som gir informasjon om vi har et reservoar som inneholder olje eller sjøvann, er forskerne faktisk i stand til å måle, sier Løvholt.
  
Den elektromagnetiske teknologien (EM-teknologien) gjør det billigere både å lete etter olje og gass og å utvinne den.

I tillegg kan EM-teknologien øke utvinningsgraden. Da Phillips begynte å utvinne olje på Ekofisk-feltet i 1971, klarte man bare å hente opp ca. 18–20 prosent av den oljen som faktisk lå i reservoaret. I dag er utvinningsgraden for Nordsjøen økt til rundt 43 prosent. Målet er å komme opp til 55 prosent.
  
Ved å bruke EM-teknologi får oljeselskapene et mye sikrere estimat på om de undersjøiske strukturene inneholder hydrokarboner. Det betyr at utgiftene til leteboring blir kraftig redusert.
  
EM-teknologi har hittil vært mest brukt under oljeleting, men Harald Westerdal og John M. Løvholt ved NGI regner med at teknologien også kan brukes under selve utvinningen.

Kilde: forskning.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1