Tips redaksjonen
08.06.2008

Greenkitchen – et bærekraftig kjøkkenkonsept

Whirlpool presenterer nå det nyeste kjøkkenkonseptet – Greenkitchen – et miljøvennlig system som består av produkter som skal tilpasse funksjonen etter behov, redusere bruken, og som kan resirkuleres.
Ved å få husholdningsapparatene til å virke integrert, følger konseptet naturens egen syklus og gjør at bruken av varme og vann blir optimal i prosesser som øker energieffektiviteten opp til 70 %, opplyser selskapet.

Konseptet fokuserer på fire hovedområder for å oppnå disse resultatene:

1 Produkter: I og med nye tekniske løsninger beregnes fremtidens
husholdningsapparater å forbruke gjennomsnittlig 16 % mindre energi.

2 Økosystem: Kjøkken som er utstyrt med økosystem produsert for å tilpasse, redusere og sirkulere vann, varme og energi, antas å spare inn gjennomsnittlig 24 % energi.

3 Handlemønster: Konseptet Greenkitchen er ment å fremme en bærekraftig levemåte – fra å velge klasse A-produkter til å bruke riktige programmer, funksjoner og temperatur etter behov.

Endrede forbruksvaner antas å spare inn gjennomsnittlig 10 % energi.

– Hver for seg har disse løsningene eksistert i flere år og finnes tilgjengelig i 6th sense-teknologien.

Den virkelige innovasjonen ligger i den kreative måten å utnytte den teknologien som allerede eksisterer, eller som vil være tilgjengelig i fremtiden og å tenke nytt når det gjelder hvordan produktene virker i et integrert system, sier Guiseppe Perucchetti, senior vice president, market operations i Whirlpool Europé.
  
Whirlpool opplyser at konseptet Greenkitchen er basert på produkter som tilpasser funksjonen etter behov, og som tilgodeser riktig temperatur og innredning for igjen å kunne redusere forbruket av for eksempel vann, varme, energi og være forberedt på resirkulasjon.

Teknologien bak konseptet
Ved første øyekast ser Greenkitchen ut som et helt vanlig kjøkken. Det er teknologien bak konseptet som skiller seg ut.

Ifølge Whirlpool fører dette til at strømregningen blir redusert med opp til 70 %, fordi 60 % av det vannet og den varmen som husholdningsapparatene avgir under bruk, bidrar til å støtte driften av andre husholdningsapparater og funksjoner i det økologiske kjøkkenet.
  
Varmen som produseres av kjøleskapskompressoren, den eneste delen som går døgnet rundt, brukes for eksempel til å produsere varmtvann til oppvaskmaskinen.

Sensorer som måler forurensninger i kranvannet, sørger dessuten for at vannforbruket ikke blir større enn nødvendig.

Mens man venter på varmtvannet, ledes det kalde vannet som kommer først, til en spesiell tank, der det blir behandlet slik at det kan brukes til blomstervann, gulvvask eller oppvask.

Nyutvikling
Enkelte produkter og systemer i Greenkitchen er helt nyutviklet og originale i utførelsen. Her er noen eksempler:

• Kjøleskapet består av kjøleboks i stedet for det tradisjonelle skapet, en konstruksjon som effektivt bevarer kulden hver gang døren åpnes. Fordelen er at det går 50 % mindre energi til å senke temperaturen etter at skapet har vært åpnet.

• Oppbevaringsplasser som er variable med kjølig temperatur, gjør holdbarheten til
enkelte matvarer som grønnsaker, optimale. I tillegg spares det energi.

• En vifte med sensor detekterer røyk eller damp som oppstår ved matlaging og
regulerer viftestyrken etter behov.  Den måler også temperatur og fuktighetsgrad på luften som passerer gjennom filteret. Etter rensing brukes luften til klimakontroll i kjøkkenet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1