Tips redaksjonen
01.06.2008

Effektiv og miljøvennlig emballasje betyr reduserte klimautslipp

– Det er alltid spennende å se om bedriftene leverer miljøresultater i henhold til myndighetskravene.
Nå starter vi arbeidet med å få inn fjorårets resultater om optimering, sier Yngve Krokann. Han understreker viktigheten av at bransjeavtalene mellom næringslivet og myndighetene er velfungerende.

– Da vi rapporterte til SFT i fjor, hadde vi for eksempel omregnet emballasjereduksjonen for noen av bedriftene i reduserte klimautslipp.

Totalt var det 53 283 færre paller som ble fraktet med lastebil. Dette utgjorde 807 færre vogntog som tilsvarer 305 875 kg redusert CO2. Det igjen tilsvarer det årlige utslippet av klimagasser til 134 gjennomsnittlige familiebiler, sier Yngve Krokann.
  
Hvert år må bedriftene rapportere til forurensningsmyndighetene hvilke miljøresultater emballasjebransjen har oppnådd. 

Rapporteringen om emballasjeoptimeringen skjer via Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité (NOK).

Frem til nå har næringslivet klart myndighetskravene, men samfunnsutviklingen med flere små husholdninger og mer ”i-farta-mat” medfører også økt bruk av emballasje. Dette påvirker resultatene og får innvirkning når ulike år sammenlignes.
  
SFTs rapporteringsfrist er 1. juni 2008.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1