Tips redaksjonen
08.06.2008

Nytt dataprogram gir skarpe bilder og reduserer stråledoser ved lever-undersøkelser

– En studie ved Ullevål Universitetssykehus som er publisert i siste nummer av ACTA Radiologica, viser betydelige fordeler med å benytte dataprogram med filter for å redusere strålenivåene ved CT-undersøkelse av lever.
Høyere stråledoser gir tradisjonelt sett bedre bilder, hvilket er avgjørende for å stille sikker diagnose.

Studien viser at CT-bilder bearbeidet med dataprogrammet SharpView CT gir signifikant bedre diagnostisk kvalitet enn ubehandlede bilder uansett stråledose.

Studien viser at stråledosene kan reduseres med 30 prosent uten å påvirke den diagnostiske kvaliteten eller til og med forbedre den.

Datatomografi eller CT er et svært effektivt hjelpemiddel for å diagnostisere sykdom og skader.

Det er grunnen til at antallet CT-undersøkelser har hatt en kraftig økning. Men samtidig utsettes pasientene for høyere ioniserende stråling ved CT-undesøkelser
enn ved konvensjonelle røntgenundersøkelser.

I dag kommer mer enn 50 prosent av samlet ståledose ved medisinske undersøkelser ved sykehus i Europa og USA fra CT-undersøkelser.
  
– For å redusere risikoen for kreft forårsaket av ioniserende stråling er det viktig å redusere stråledosenivåene ved CT-undersøkelser mest mulig uten å redusere bildekvaliteten, sier Anne Catrine Martinsen, forsknings- og seksjonsleder på Kompetansesenter for diagnostisk fysikk ved Ullevål Universitetssykehus.

Skarpe bilder og redusert stråledose
Høyere stråledoser betyr vanligvis bedre bildekvalitet. Jo lavere stråledose, desto mere støy og uskarphet i bildene. Med avanserte matematiske algoritmer som reduserer støy og forbedrer bildekvaliteten etter opptak, kan stråledosen reduseres, og likevel får vi skarpe bilder.

Dataprogrammet som ble benyttet i studien, var SharpView CT. Programmet installeres i en vanlig PC som mottar bildene fra CT-apparatet. Med hjelp av de avanserte algoritmene analyserer SharpView CT hvert bildeelement (pixel) i hele bildet i forhold til omgivelsen.

Strukturer forsterkes, og støy fjernes. Bildene sendes automatisk videre slik at legene kan granske de på vanlig måte.

Fantomstudie
Studien ved Ullevål Universitetssykehus var en fantomstudie der man med hjelp av nyere teknikk etterlignet leveren.

Fem fysikere og en radiolog ved sykehuset gransket ti bilder av lever – fem ubehandlede og fem behandlet med SharpView CT, opptatt med seks forskjellige strålenivåer mellom 220 og 110 mA.

Hvert bilde inneholdt 32 områder som ble vurdert med tanke på å oppdage leverskader fra 2 til 7 mm. Alle bildene ble vurdert med tanke på strålenivåer og bedømt etter en skala 1–5. (fra sikkert negativt til sikkert positivt funn).
  
Resultatet viser at programmet SharpView CT signifikant forbedret den diagnostiske sikkerheten ved alle strålenivåer. Studien viste også at man med hjelp av SharpView CT kunne redusere strålenivået med 30 prosent uten degradering av bildekvaliteten – i noen tilfelle til og med sikrere diagnostisk resultat.
  
– Studien viser at det med denne type programvare er mulig å redusere stråledosene ved CT-undersøkelse av lever. Neste trinn blir å vurdere dette ved kliniske studier, sier Anne Catrine Martinsen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1