Tips redaksjonen
08.06.2008

Nytt apparat skal avsløre narkosjåfører

Nå kommer det snart nye og enkle måleapparater, såkalte narkometere, som kan avsløre om sjåføren har brukt narkotika. Utrykningspolitiet samarbeider med flere EU-land om utprøving av flere slike apparater.
Motorførernes Avholdsforbund (MA) krever at lovverket må endres før narkometerne blir tatt i bruk.
  
– 0-grense for narkotikabruk bak rattet er en forutsetning for at de nye måleapparatene skal kunne brukes, sier prosjektleder Bjarne Eikefjord i MA.
  
Han begrunner det med at måleapparatene bare gir svar på om sjåføren er påvirket av sterke medisiner eller narkotiske stoffer. De viser ikke hvor høy konsentrasjonen er av de forskjellige stoffene.
  
– Vi trenger et absolutt forbud mot å sette seg bak rattet hvis man har brukt narkotika eller medisiner med varseltrekant. Det er et forbud som er lett å forholde seg til og lett å håndheve for politiet, sier Eikefjord.
  
I dag er det ulik rettspraksis for narkosjåfører. Det betyr at sjåfører med nøyaktig samme narkotikaverdier i blodet får ulik behandling i rettsapparatet.
  
– Det finnes ikke en felles grenseverdi. Det én sjåfør blir dømt for i et rettsdistrikt, kan en annen sjåfør bli frikjent for i et annet. Vi mener at folk skal dømmes etter vegtrafikkloven så sant det er spor av narkotiske stoffer i blodet, sier Eikefjord

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1