Tips redaksjonen
08.06.2008

Ny renovasjonsløsning - Kretsløp Follo

Kretsløp Follo er et samarbeids- og utviklingsprosjekt mellom Follo Ren IKS, Indre Østfold Renovasjon IKS og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).
Målet vårt med dette prosjektet er å utvikle et optimalt kretsløp med et biogassanlegg og et sorteringsanlegg, sier daglig leder i Follo Ren, Monica Iveland Railo. Det er planlagt å plassere begge anleggene i Ås kommune.

Styret i Follo Ren IKS har vedtatt en helhetlig prosjektering med fire delprosjekter, hvorav tre er godt i gang.
  
Det mekaniske sorteringsanlegget er i hovedsak basert på modell av et eksisterende anlegg i Ludvika kommune. Anlegget sorterer en større andel matavfall ut av restavfallet enn det som er mulig med andre typer sorteringsløsninger.

Anlegget vil derfor kunne muliggjøre en optimal innsamlingsordning for restavfall og matavfall sett i forhold til miljø og økonomi.

Anlegget skal omdanne matavfall og husdyrgjødsel til energirik biogass og til fast og flytende biorest (gjødsel og jordforbedring).
  
Daglig leder i Follo Ren understreker at anlegget i første omgang skal levere biogass til et planlagt fjernvarmeanlegg ved UMB, men at man på sikt også skal kunne benytte gassen til drivstoff i kjøretøy (for eksempel til renovasjonsbiler og busser).
  
Follo Ren har gjennomført informasjonsmøter i alle fem kommunestyrer. Det er forberedt en vedtaksprosess i to faser. Planprosessen er påbegynt i samarbeid med UMBs representanter.
  
– Follo Ren mener at et slikt anlegg er den beste løsningen for Follo, fordi det bidrar til en økt ressursgjenvinning av avfallet, og fordi avfallet kan omdannes til mer høyverdig energi, sier Monica Iveland Railo.

Hun er sikker på at med en slik løsning kan man utnytte ressursene og inntektspotensialet i matavfallet i stedet for å betale for å få det behandlet av andre.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1