Tips redaksjonen
01.05.2008

Ny Thermo pDR-1500 støvmengdemåler

Instrumentcompaniet AS tilbyr nå den nye støvemengdemåleren fra ThermoFisher Scientific, pDR-1500.
Dette er en ny, direktevisende, liten støvpumpe med robust innkapsling, lav vekt, maksimal brukstid og lav brukerterskel. Støvmåleren måler partikler i størrelsesområdet 0,1µm til 10µm og er beregnet for både personbårne og stasjonære målinger.
  
I tillegg til nytt design har instrumentet fått en intern pumpe med enkel innjustering av pumpehastighet via menyen.
  
Når man foretar støvmålinger i sanntid, er det mange parametere som det må tas hensyn til, slik som temperatur, luftfuktighet og barometertrykk. pDR 1500 oppgis å ta hensyn til alle disse parameterne i tillegg til kontinuerlig kontroll av luftmengden.

Man kan samtidig installere et filter for gravmetrisk etterkontroll av måledataene. Det gjør at man kan få analysert hva slags type støvpartikler som er det er målt på under måleperioden.
  
De medfølgende syklonene gjør at man på en enkel og nøyaktig måte kan skille ut bare det  størrelsesområdet for partikler som er av interesse. Syklonene fås for PM10, PM4, PM2,5 og PM1. pDR-1500 har 24 timers batteridrift og kan lades både via PC (USB) og med standard 230V adapter.
  
Instrumentet skal blant annet egne seg for inneklimamålinger, både til stasjonære overvåkninger og personbårne målinger, toksikologiske, epidemiske og astmatiske studier etc.
  
pDR 1500 leveres i koffert med pDR-port programvare, USB datakabel, oppladbare batterier, batterilader, sykloner for PM10, PM4, PM2.5 og PM1, brukermanual og kalibreringssertifikat.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1