Tips redaksjonen
01.05.2008

Fjerner sot fra diesel

Eksos fra dieselmotorer skader både miljø og mennesker. Nå kan Yara fjerne over 90 prosent av utslippene av nitrogenoksid (NOx) fra tunge lastebiler og busser.
Første tankbåt med det NOx-reduserende stoffet Air1 ble varmt tatt imot av Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen på Yaras terminal i Porsgrunn 31. mars.
  
– Jeg er veldig glad for at vi nå får realisert løsninger for å begrense utslippene fra lastebiler. De er utrolig viktig å bruke denne teknologien, sa Andersen.
  
Teknologien består i at det monteres et rensesystem i tilknytning til motoren. Den varme eksosen tilsettes urea, og resultatet blir at det bare er rent vann og nitrogen som slippes ut. Nitrogen finnes allerede i luften og forurenser ikke.

Ett skip i måneden
– Dette første skipet har med seg nok Air1-rensemiddel til å fjerne over 90 prosent av NOx fra 700 lastebiler i et helt år, sier direktør Terje Bakken i Yara.
  
Hver måned skal et fullastet tankskip ankomme Norge fra Yaras produksjonsanlegg i Nederland. Produktet blir distribuert over hele landet, blant annet gjennom bensinstasjonene.
  
Statoil har 20 bensinstasjoner med pumper med Air1, og produktet selges på kanner på ytterligere 200 stasjoner over hele landet.
  
Det innføres stadig strengere krav for rensing av NOx-utslippene fra tunge kjøretøyer i Europa. Alle nye lastebiler må kunne rense utslippene.

Må redusere kraftig
De tre største utslippskildene av NOx i Norge er innenriks sjøfart og fiske, olje- og gassvirksomhet og veitrafikk.
  
Reduksjon i utslippene gir mindre smog, mindre sur nedbør og en redusert algeoppblomstring. De helsemessige gevinstene er at færre vil slite med astma, allergi og lungesykdommer.
  
Norges utslipp av nitrogenoksider var i 2006 på 191 000 tonn. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene med hele 29 prosent, til 156 000 tonn i 2010.
  
– Jeg er spent på hva vi klarer å få til for å få ned utslippene fra skipsfarten. Vi trenger strengere internasjonale krav for utslippsreduksjon til sjøs, sier Dag Terje Andersen.
  
Rederiet Wilh. Wilhelmsen og Yara samarbeider om å være i forkant av denne utvikingen, gjennom selskapet Yarwil.
  
Yara har jobbet med teknologi for rensing av NOx siden 1990, og er i dag blant verdens største produsenter og leverandører av slike produkter til både landbasert industri og ulike transportmidler.
  
Totalt bidro Yara til en reduksjon av 400 000 tonn NOx i 2007, mer enn dobbelt så mye som Norge slapp ut.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1