Tips redaksjonen
01.05.2008

Dødelige gassulykker kan unngås

Luktfri gass i gjødselkjellere kan være dødelig. Det finnes nå måleutstyr som kan oppdage, og tilsettingsmidler som kan nøytralisere gassen.
1. april skjedde en tragisk ulykke der en ung kvinne i Telemark døde etter å ha falt i en gjødselkjeller. To andre ble skadet. Slike ulykker skjer ofte i gjødselkjellere, siloer, og andre lukkede rom både i Norge og utlandet.
  
– Ulykkene skyldes som regel en skummel gass som heter hydrogensulfid. Gassen dannes der det foregår forråtnelse. Når den er som giftigst, kan man ikke lukte gassen, sier HMS-rådgiver Michael Lehfeldt i Yara.
  
Yara holder kurs i gassforebygging, og Lehfeldt mener de fleste ulykkene som skjer i gjødselkjellere og siloer, kunne vært unngått om folk hadde mer kunnskap om farene.
  
– Ofte omkommer flere samtidig i disse ulykkene, fordi de som går inn for å redde førstemann, puster inn den samme gassen.

Installer måler
I lavere doser er hydrogensulfid en illeluktende gass som er skadelig, men ikke direkte dødelig. Når konsentrasjonen blir høy, blir gassen samtidig luktfri. Dermed er det vanskelig å oppdage faren.
  
– Det beste forebyggende arbeidet man kan gjøre i gjødselkjellere og siloer, er å installere måleinstrumenter. Det er en billig investering for landbruket, mener Michael Lehfeldt.
  
Yara produserer også tilsetningsstoffer som behandler den biologiske prosessen, slik at hydrogensulfid ikke får utvikle seg i dødelige mengder.
  
– Slike produkter leverer vi først og fremst til avløpsbransjen. I landbruket kan man nok bli bedre til både å forebygge og overvåke systemene for å unngå slike tragedier.

Flyktig gass
Risikoen for høy konsentrasjon av hydrogensulfidgass øker med temperaturen.Derfor er det flest ulykker i sommerhalvåret.
  
Hvor mange mennesker som har omkommet av hydrogensulfidgass i Norge gjennom årenes løp, er det ingen som vet.
  
– Gassen er veldig flyktig. Den reagerer raskt i kroppen og forsvinner raskt. Derfor kan gassen være borte når man finner en død person, og den kan ikke påvises i obduksjon fordi den er raskt ute av kroppen, sier Michael Lehfeldt i Yara. Gassen tar også livet av mange husdyr som står på bås.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1