Tips redaksjonen
01.04.2008

”Grønne” smøremidler fra Norsk Industriolje AS

Norsk Industriolje AS lanserer produktserien LanoPro, som er smøremidler og korrosjonsbeskyttende produkter for oljenæringen, fiskerinæringen og landbasert industri. Produktene oppgis å være giftfrie og derfor ufarlige for mennesker og miljø.
Produktserien er utviklet og produsert av det norske selskapet LanoPro. Produktene er universale smøremidler som kan brukes til rustbeskyttelse for lagring og transport, og mer varig beskyttelse av maskiner, deler og redskaper.

Serien inneholder også fett som forenkler montering og demontering. LanoPro-produktene er laget av animalske og vegetabilske oljer uten giftige tilsetninger og er derfor ufarlige både for de som påfører smøringen, materialet det smøres på og miljøet generelt.
  
– Produktene er ikke skadelige, da de er laget av animalske og vegetabilske oljer, forteller daglig leder i LanoPro, Terje Kavaas.
  
– Lanolin er en av ingrediensene i LanoPro-produktene, og det ble brukt av vikingene da de impregnerte  båtene sine. Det var grunnen til at man fant Gokstadskipet i den forfatningen det var.

Uten denne impregneringen hadde dette skipet råtnet lenge før det ble funnet. I stedet for å prøve å gjøre tradisjonelle forurensende smøremidler mindre forurensende, har vi tenkt helt motsatt.

Vi bruker i stedet naturens egne beskyttende stoffer og tilpasser dem dagens miljøkrav, sier Kavaas.
  
– LanoPro-serien passer godt inn i vårt sortiment av vedlikeholdsprodukter, sier produktsjef Terje Tjelland i Norsk Industriolje. – Produktene er miljøvennlige og i stand til å møte miljøkravene fra det moderne samfunn.

I tillegg har produktene så høy kvalitet at de løser flere av utfordringene man hittil har hatt med rusthindrende og -beskyttende produkter.

LanoPro-produktene tørker ikke inn eller sprekker, men holder seg varig fleksible. De har god holdbarhet under værharde påkjenninger og er således perfekte smøremidler for nordiske værforhold.
  
LanoPro-produktene markedsføres på det norske markedet gjennom Norsk Industriolje AS som er en del av Relekta-Gruppen.
  
For mer informasjon, kontakt Norsk Industriolje v/Terje Tjelland, telefon: 22 66 04 00, e-post: terje.tjelland@relekta.no. Se også: www.norskindustriolje.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1