Tips redaksjonen
12.12.2007

Forsker for å spare fiskeliv

Veterinær Anne Berit Romstad forsker på en ny testmetode for fiskevaksiner. Lykkes hun med doktorgradsarbeidet sitt, kan hundrevis av oppdrettsfisk slippe å bøte med livet i vaksinetestene.
Nylig ble de første resultatene fra doktorgradsarbeidet til stipendiat Anne Berit Romstad ved Høgskolen i Nord-Trøndelag presentert på internasjonale fagkonferanser innenfor fiskehelsefaget.
  
Forsøkene hennes tyder på at metoden ELISA, med blodprøver fra vaksinert fisk i gitte tilfeller, kan erstatte kostbare smitteforsøk når nye fiskevaksiner skal prøves ut.

Smittes med vilje
– Et smitteforsøk går ut på at vaksinert fisk utsettes for smitte av alle sykdommene vaksinen skal virke mot. Så ser man på overlevelsesprosent sammenlignet med uvaksinert fisk for hver og en av sykdommene, sier Romstad.
  
Når en enkelt vaksine skal virke mot seks ulike sykdommer og alle disse skal testes med smitte uavhengig av hverandre, sier det seg selv at man trenger mange fisk til forsøket. Cirka 700 fisk må bøte med livet i prosessen, og et smitteforsøk koster over 200 000 kroner å gjennomføre. Det er en stor kostnad for vaksineprodusenten.

Dyreetikk og økonomi
– Dette har både en dyreetisk og en økonomisk side. Kan vi redusere bruken av forsøksdyr, vinner alle på det.

Metoden med blodprøver brukes i dag på både mennesker og pattedyr, men er ikke utprøvd og tatt i bruk på fisk, sier Anne Berit Romstad.
  
Med ELISA-metoden holder det å ta blodprøver av et begrenset antall fisk etter vaksinering. Blodprøvene deles opp og testes for antistoffer mot alle sykdommene vaksinene skal virke mot.
  
Det går med mindre vaksine, færre fisk og færre arbeidstimer for den som skal teste vaksinen.

Under uttesting
Spørsmålet fra næringen er imidlertid om blodprøver gir et like sikkert resultat som smitteforsøk.
  
Anne Berit Romstad og forskningsmedhjelperne hennes gjør blodprøvetester parallelt med smitteforsøk ved forskningsstasjonen Veso Vikan i Namsos, og resultatene så langt tyder på at blodprøvemetoden holder vann.
  
– Om alt går etter planen, skal forskningsprosjektet være ferdig om to år, så jeg er halvveis i dag, sier Anne Berit Romstad.

Interesse fra næringen
Forskningsrådet har lagt 800 000 kroner på bordet som tilskudd til blant annet de dyre smitteforsøkene. Dermed har Romstad mulighet til å ha en medhjelper ansatt, som tar seg av laboratorieanalyser og prøver.
  
Fiskevaksineprodusenten PHARMAQ AS, som har sin produksjonsbedrift i Overhalla, sponser forskeren med alle de vaksinene hun trenger for å gjøre testene sine.
  
– Fiskevaksineprodusenten synes det jeg forsker på, er veldig spennende, fordi det kan bety store besparelser for dem om ELISA-meoden blir godkjent, sier Anne Berit Romstad.

Kilde: www.forskning.no  

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1