Tips redaksjonen
12.12.2007

Avfall skal varme Kristiansand

Renovasjonsselskapet for Kristiansandregionen og Agder Renovasjon skal etablere et kraft- og varmeanlegg i Kristiansand basert på utnyttelse av avfall fra de interkommunale avfallsselskapene i regionen.
 Enova gir tilsagn om støtte på 35 millioner kroner til kraftproduksjonen i anlegget. Kristiansand satser stort på utbygging av fjernvarme, og etableringen av anlegget er viktig for å sikre tilgangen på miljøvennlig varme.

Anlegget vil i tillegg gi en betydelig produksjon av elektrisk kraft og bidra til å møte deponiforbudet mot nedbrytbart avfall som kommer i 2009. Det vil også bidra til reduserte klimagassutslipp i regionen.
  
Etableringen av produksjonsanlegget og avtalen om levering av avfall er kommet i stand som følge av et samarbeid mellom flere kommuner i regionen.

Returkraft AS vil stå for etableringen og driften av anlegget. Returkraft AS vil være heleid av de kommunale avfallsselskapene i regionen.
  
Det nye anlegget vil gi en energiproduksjon på 316 GWh. Den valgte plasseringen av energisentralen er på Langemyr, som er et industriområde i Kristiansand kommune. Anlegget vil ha en kapasitet på å kunne håndtere 120 000 tonn avfall pr. år.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1