Tips redaksjonen
14.11.2007

Nexans har vunnet en kontrakt i Brasil

Nexans har inngått en kontrakt på 30 millioner euro med den statlige brasilianske bedriften Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) for leveranse av umbilicals til gassfeltet Mexilhão i Santos-bassenget utenfor kysten av delstaten São Paulo.
Nexans skal levere to forskjellige typer umbilicals på til sammen 59 kilometers lengde. Disse vil koble den faste plattformen til den undersjøiske manifolden, og manifolden til de enkelte brønnhodene.

Leveransen vil starte i begynnelsen av 4. kvartal i 2008, og umbilicalene blir fraktet med skip til Petrobras-basen i Vitória/ES, Brasil.

Umbilicalene fra Nexans skal brukes til elektronisk styring av systemene på havbunnen samt hydraulisk og kjemisk væskeinnsprøyting.

Mexilhão-prosjektet er spesielt utfordrende på grunn av de høye temperaturene (+130°C ved brønnhodene) og arbeidstrykket (10 000 psi), hvilket krever rørvegger av tykkere stål enn vanlig.
  
–Nexans ble valgt fordi vi, blant alle bedriftene som var invitert til anbudsprosessen, var den eneste bedriften som var kvalifisert og i stand til å levere denne typen umbilicals, sier Ragnvald Graff, salgs- og markedsdirektør for Nexans Energidivisjon. –

Vi har hatt et langvarig og vellykket partnerskap med Petrobras, og vi gleder oss over at de valgte oss til denne kontrakten. Den største vanndybden i dette prosjektet er på rundt 500 m.

Vi vil imidlertid utføre dynamiske kontrolltester helt ned til 1500 m. for å sikre at de er fullt kvalifiserte for liknende prosjekter på langt større dyp i fremtiden.
  
–To umbilicals, hver på rundt 22 kilometers lengde, vil føres fra plattformen på 170 meters dybde til manifolden på 500 meter, som er styre-/distribusjonsenheten på havbunnen.

Ytterligere syv umbilicals på til sammen nesten 15 km vil føres videre fra manifolden til de sju brønnhodene, tilføyer Nexans' prosjektsjef Per Johansen.
  
Mexilhão-umbilicalene vil bli produsert på Nexans-fabrikken i Halden. Petrobras er en av verdens største oljeselskaper og opererer hovedsaklig i Brasil.

Den første gassleveransen fra dette feltet er beregnet å begynne i april 2009, og blir ilandført i São Paolo, som er en av de største delstatene i Brasil med store industriområder og tett befolkning.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1