Tips redaksjonen
13.10.2007

Skal følge mat fra fjord og jord til bord

Nest år kommer et nytt sporingssystem som skal gjøre det lettere å følge mat fra fjord og jord til bord.
Programvaren skal også gjøre det billigere og enklere for matindustrien å trekke tilbake et spesifikt produkt fra markedet.

Innen EU-prosjektet SafetBuy avsluttes vinteren 2008, skal en software for sporbarhet være ferdig utviklet og kommersialisert.

Vet ikke hva de trenger
– Vi i Matforsk er eksperter på næringsmiddelindustriens behov. Vi har gitt input om prosessene i industrien, og om hvilke data som bør innhentes.

Det er jo ikke så lett for programmererne å vite. Det er mye verdifull informasjon som ikke blir benyttet i dag, sier Stefan Gundersen, som er senior prosjektleder på Matforsk.
  
Deltakerne i prosjektet samarbeider om å utvikle et sporingssystem som gjør eksisterende data mer tilgjengelig, så det blir lettere for matprodusentene å ha kontroll med og spore produktene sine.

Som en bonus kan sporingssystemet også hjelpe bedriften i den daglige prosesskontrollen.
  
– Det er vanskelig for de enkelte bedriftene å vite hvilke data de skal samle inn og gjøre tilgjengelige.

Pr. i dag finnes det ingen fullgode systemer på markedet som håndterer bedriftenes behov, sier Gundersen. Matforsk deltar i prosjektet sammen med kjøttforedlingsbedriften Matbørsen i Vestfold.

Svært ressurskrevende
Dagens sporingsregler sier at hvert produksjonsledd må kunne spore ett ledd bakover og ett ledd forover i prosessen.

Men sporingen blir mer effektiv hvis man kan følge flere – og aller helst alle – ledd fra fjord og jord til bord.
  
– Kontrollen i eget hus har også behov for å bli mer effektiv. Du vet at en 500 kilos hatch med kjøttblanding var dårlig. Med dagens system vil du kanskje trekke alt som ble produsert den uka for å være på den sikre siden.

Du vet ikke nok om hvor den batchen ble brukt, så du har ikke noe annet valg enn å fjerne produktet fra markedet, forklarer Stefan Gundersen.
  
– Det er svært ressurskrevende å trekke tilbake og kondemnere mat. Med dette EU-prosjektet håper vi å kunne gjøre det enklere og billigere.

Med et bedre sporingssystem kan tapene ved tilbakekalling bli betraktelig mindre, avslutter prosjektlederen optimistisk.

Kilde: www.forskning.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1